Historische zonwering

Het aantal historische zonweringen is sterk teruggelopen. Daarom wordt in deze brochure aandacht gevraagd voor het behoud en herstel ervan.

Herbestemming en leefcomfort

Door herbestemming van historische gebouwen en hogere eisen op het gebied van het leefcomfort is er tegenwoordig bij monumenteigenaren meer dan ooit belangstelling voor zonwering. De verschillende typen en mogelijkheden worden in deze brochure uiteengezet. Historische zonwering zoals luiken, blinden, persiennes en markiezen zijn inmiddels zeldzaam. Daarom is het belangrijk om zuinig te zijn op de exemplaren die we nog hebben. Naast het herstel van historische zonwering zijn er ook mogelijkheden om nieuwe zonwering toe te passen.

Colofon

Reeks: Gidsen Cultuurhistorie nummer 17
Tekst: Ben Kooij
ISSN: 2210-4674
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2013