Onderhoud en restauratie van historische plantenkassen

Deze brochure bevat aanbevelingen voor onderhoud en restauratie om historische kassen duurzaam in stand te houden.

Plantenkassen

Schade plantenkassen

Het doel en gebruik van plantenkassen leiden tot een eigen soort schade, die vraagt om een specifieke herstelmethode. In deze brochure komen alle materialen aan bod die in kassen voor kunnen komen, zoals hout, ijzer, beton, metselwerk en glas. Per materiaal zijn de meest voorkomende schadeverschijnselen uiteengezet en wat er moet gebeuren om de schade te herstellen. Ook de systemen die zorgen voor de toevoer van lucht, warmte en water worden behandeld, zoals zonwering, verwarmingsinstallaties en watertoevoer.