Leien in Rijndekking

Rijndekking is dakbedekking met schubvormige leien. Deze brochure laat zien hoe deze daken kunnen worden onderhouden en hersteld. Een goed plan van aanpak is hierbij onmisbaar.

Leien in Rijndekking

Onderhoud en herstel Rijndekking

Wanneer het nodig is om een dak te herstellen of opnieuw te leggen, is er eerst een inspectierapport nodig. Aan de hand van de verzamelde gegevens wordt een dakenplan gemaakt. Pas daarna kan tot uitvoering worden overgegaan. Deze brochure belicht de aandachtspunten die helpen om de Rijndekking duurzaam en goed uit te voeren. Het is belangrijk dat de leibedekking altijd wordt uitgevoerd wordt door een gekwalificeerd leidekkersbedrijf. 

Al vanaf de twaalfde eeuw werden er in ons land leien toegepast als dakbedekking. Men gaf daarbij de voorkeur aan twee vormen: rechthoekig en schubvormig. Wanneer er schubvormige leien op een dak liggen, spreken we van Rijndekking. Van oudsher is deze wijze van dekken veel toegepast in het oosten en noorden van ons land, omdat schubvormige leien via de Rijn werden aangevoerd. Een dak dat bedekt is met rechthoekige leien wordt Maasdekking genoemd. Over Maasdekking is ook een brochure beschikbaar: Leien in maasdekking.