Leien in Maasdekking

Maasdekking is dakbedekking door middel van rechthoekige leien. Deze brochure belicht alle aspecten van het onderhoud en herstel van deze daken. Een goed dakenplan is hierbij essentieel.

Deze publicatie is te vinden in onze kennisbank:
Leien in Maasdekking

Onderhoud en herstel Maasdekking

Wanneer het nodig is om een dak te herstellen of opnieuw te leggen, is er eerst een inspectierapport nodig. Aan de hand van de verzamelde gegevens wordt een dakenplan gemaakt. Pas daarna kan tot uitvoering worden overgegaan. Deze brochure belicht de aandachtspunten die helpen om de Maasdekking duurzaam en goed uit te voeren. Het is belangrijk dat de leibedekking altijd wordt uitgevoerd wordt door een gekwalificeerd leidekkersbedrijf.

Al vanaf de twaalfde eeuw werden er in ons land leien toegepast als dakbedekking. Men gaf daarbij de voorkeur aan twee vormen: rechthoekig en schubvormig. Wanneer er rechthoekige leien op een dak liggen, spreken we van Maasdekking. Van oudsher is deze wijze van dekken veel toegepast in het zuiden en westen van ons land, omdat rechthoekige leien via de Maas werden aangevoerd. Een dak dat bedekt is met schubvormige leien wordt Rijndekking genoemd. Over Rijndekking is ook een brochure beschikbaar: Leien in rijndekking.