Voegwerk

Historisch voegwerk is niet alleen van technische, maar ook van cultuurhistorische waarde. Deze voegen moeten dan ook alleen worden vervangen, wanneer dit technisch noodzakelijk is.

Deze publicatie is te vinden in onze kennisbank:
Voegwerk

Gids Techniek

Deze Gids Techniek geeft uitleg over de belangrijkste typen van historisch voegwerk. Daarnaast laat de gids stap voor stap zien, hoe historisch voegwerk het beste vervangen kan worden. Regelmatig wordt met goede bedoelingen oud voegwerk vervangen in de veronderstelling dat het technisch of esthetisch niet meer voldoet. Toch heeft die oude voeg vaak meer technische en cultuurhistorische kwaliteit dan men denkt. Daarnaast heeft nieuw voegwerk niet altijd de goede vorm of sluit het onvoldoende aan bij het achterliggende werk, waardoor het na korte tijd weer loskomt of de bakstenen beschadigt.