Ministeries; categoriaal onderzoek wederopbouw 1940-1965

Deze rapportage bespreekt onder meer de 4 ministeriegebouwen die in de periode 1940-65 voor de uitvoering van het landsbestuur tot stand zijn gekomen.

Rijksgebouwendienst en ministeriegebouwen

Deze rapportage bespreekt de vooroorlogse ontwikkelingen zoals de oprichting en bemoeienis van de Rijksgebouwendienst en de totstandkoming van de ministeriegebouwen. De situatie tijdens de Duitse bezetting wordt ook kort uiteengezet. Vervolgens komt de wederopbouw aan bod met de groei en verandering van het naoorlogse rijksoverheidsapparaat en de rijkshuisvesting. Dit rapport is onderdeel van een reeks publicaties waarin de wederopbouwarchitectuur per gebouwtype onder de loep wordt genomen.

Colofon

Reeks: Wederopbouwarchitectuur
Tekst: Marieke Kuipers
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2006