Kenniskatern Warmte en Warmte-infrastructuur

In dit kenniskatern treft u informatie aan over de wijze waarop warmte-installaties en warmtenetwerken het ondergronds erfgoed kunnen beïnvloeden. Er wordt uitgelegd hoe de aanleg van duurzame energievormen en de omgang met het archeologisch erfgoed zorgvuldig afgestemd kunnen worden.

Colofon

Opstellers: drs. M.K. Düting (NMF Erfgoedadvies) en drs. J. Bos (BLKVLD & Bos Erfgoed).