Kenniskatern Archeologiebeleid en Energietransitie

De enorme opgave van de energietransitie legt een grote druk op het ondergronds erfgoed. Om dat te behouden voor toekomstige generaties, is het belangrijk dat het zo ongestoord mogelijk in de ondergrond blijft liggen. Het verdient daarom aanbeveling om binnen het RES-proces zo vroeg mogelijk te inventariseren welk erfgoed er op de zoeklocaties aanwezig is. Zodat duidelijk is welke eisen een goede omgang met het ondergronds erfgoed stelt aan de plannen en het proces. De mogelijkheden voor behoud in situ en archeologievriendelijk bouwen kunnen dan in een vroeg stadium worden verkend. Dit Kenniskatern Archeologiebeleid en Energietransitie is een handvat hierbij. 

Colofon

Opstellers: drs. M.K. Düting (NMF Erfgoedadvies) en drs. J. Bos (BLKVLD & Bos Erfgoed.