‘Nederland blijvend in verandering. Panorama Landschap’ overhandigd tijdens NOVI-conferentie

Gisteren is het boek 'Nederland blijvend in verandering. Panorama Landschap' gepresenteerd. Tijdens de NOVI-conferentie overhandigde Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) directeur Arjan de Zeeuw het eerste exemplaaraan kersverse programmamanager Mooi Nederland Rosemarie Bastianen.

Het boek is een uitgave van Blikveld Uitgevers in samenwerking met de RCE, en biedt een brede kijk op het diverse en contrastrijke Nederlandse landschap door de eeuwen heen. De ontstaansgeschiedenis en de karakterisering van de verschillende landschappen die Nederland rijk is worden in detail beschreven. Het boek begeleidt lezers door de veranderingen heen en geeft een perspectief op de toekomst. Het is gebaseerd op de landschapstyperingen van Panorama Landschap.

Twee mensen houden samen een boek vast en kijken glimlachend in de camera. Op de achtergrond is een banner te zien waarop staat 'NOVI conferentie, 18 mei 2022'.
Beeld: RCE
Arjan de Zeeuw overhandigt het boek 'Nederland blijvend in verandering' aan Rosemarie Bastianen tijdens de NOVI-conferentie 2022.

Mooi Nederland

Het programma Mooi Nederland van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zet in op de ruimtelijke kwaliteit bij de transitieopgaven waar we in Nederland voor staan: energietransitie, klimaatadaptatie, verstedelijking en de inrichting van het landelijk gebied. Erfgoed en landschap bepalen voor een groot deel die ruimtelijke kwaliteit. Met het programma Mooi Nederland en andere programma’s zet de rijksoverheid in op regie op de inrichting van Nederland (zie Nationale regie in de ruimtelijke ordening).

Beeld: Sjoerd van der Hucht
Op het podium ging Gunay Uslu, staatssecretaris Cultuur en Media, in gesprek met Hans Mommaas, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving.

NOVI-conferentie

Tijdens de NOVI-conferentie ging het in meerdere sessies over landschap, erfgoed en ruimtelijke kwaliteit. Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de RCE leverden experts hun bijdrage aan workshops over monitoring (monitor landschap en NOVI-monitor), gebiedsbiografieën, de Europese landschapsconventie en de aanpak van ontwerpopgaven. De sessies werden georganiseerd in samenwerking met rijkspartners, medeoverheden,  het Planbureau voor de Leefomgeving en de Sociaal Creatieve Raad.