Nieuwsbrief Erfgoed en corona, Nr 2 verschenen

De tweede digitale Nieuwsbrief Erfgoed en corona is vandaag verschenen. De nieuwsbrief is online terug te lezen.

Met deze nieuwsbrief bieden wij een platform aan om tips, voorbeelden, zorgen, maatregelen en andere feiten en ideeën te delen. En we laten zien hoe we ons als sector inspannen om met elkaar de erfgoedzorg in Nederland in stand te blijven houden.

De nieuwsbrief verschijnt twee maal per maand.
Aanmelden kan via het aanmeldformulier

Nulmeting tijdens corona
Archeologen werken aan een nulmeting in tijden van corona