Tijdschrift 2 van 2019 verschenen

Cover Tijdschrift RCE nummer 2 in 2019

Wie woont er op een schatkamer?

Terpen zijn ware archeologische schatkamers. Hoe kun je gebruik en behoud van zo’n woonheuvel goed op elkaar afstemmen?

De erfgoedwereld barst van het jonge talent. Dat zetten drie uitverkiezingen in het zonnetje. Zes winnaars vertellen wat de prijs hun heeft gebracht.

Sinds de renaissance tekenden kunstenaars met rood natuurkrijt. Daar heeft onderzoek nu de belangrijkste vindplaatsen van achterhaald.

Over dit en meer gaat nummer 2 van 2019 van het Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Met dit blad houden wij u op de hoogte van wat er zoal speelt op het brede terrein van het erfgoed.

Lees het Tijdschrift online!

Abonnement

Een abonnement op ons Tijdschrift is gratis, u kunt zich online abonneren.