Tweede Kamer aanvaardt Invoeringswet Omgevingswet

De Tweede Kamer heeft donderdag 7 maart 2019 ingestemd met het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet. Daarbij zijn ook enkele amendementen en moties aangenomen. De regering zal het gewijzigde wetsvoorstel nu ter behandeling voorleggen aan de Eerste Kamer.

Met deze aanvaarding is weer een belangrijke stap gezet in het proces van vernieuwing van het omgevingsrecht, dat in 2021 in werking moet treden. De Omgevingswet zelf werd in 2016 al aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer, en gepubliceerd in het Staatsblad. De wet is van belang voor de erfgoedzorg; het geeft namelijk regels voor de omgang met het cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving.

Invoeringswet Omgevingswet

De Invoeringswet Omgevingswet – de naam zegt het al – regelt de invoering van de Omgevingswet, wijzigt deze of vult deze aan, regelt overgangsrecht naar het nieuwe recht en de intrekking van een groot aantal huidige wetten. Zo staan er in de Invoeringswet bijvoorbeeld bepalingen over het beboeten of bestraffen van handelingen die in strijd zijn met de Omgevingswet en met regels voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), de digitale infrastructuur die de uitvoering van de wet ondersteunt. Waar het gaat om overgangsrecht, bevat de Invoeringswet onder andere bepalingen die betrekking hebben op de omzetting van gemeentelijke en provinciale monumenten naar het nieuwe stelsel.

Tekening bij de omgevingswet: een dorp met daarbij vier duimen omhoog
Beeld: OCW

Meer informatie

Zie voor meer informatie ook het  Omgevingswetportaal.