Brochure Shared Cultural Heritage Programme

In deze publicatie worden de drie thema's van het programma Shared Cultural Heritage toegelicht: Maritieme archeologie, Collecties en Gebouwde omgeving.

Kennisuitwisseling

Na een inleiding door Susan Lammers, algemeen directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, delen de programmadirecteuren en coördinatoren hun visie. Voorbeelden van samenwerkingsprojecten worden ook gegeven.

Deze publicatie is alleen beschikbaar in het Engels.

Colofon

Alle foto's zijn eigendom van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, tenzij anders vermeld.
Omslagfoto: Galle Fort, Sri Lanka, Threeblindmen photography
Duurzaam behoud door wederkerigheid (links): Traders & Culture Gallery, The Albany Institute of History & Art
Maritieme archeologie (voorkant): objecten uit het wrak van het VOC-schip de 'Batavia', ANCODS
Project gebouwde omgeving (onder, links): Urban Heritage Strategies Training voor Russische professionals, G.J. Luijendijk
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018