RAM 284: Overoude kampen van vierkante gedaante. Onderzoek naar de aard en datering van het eerste Larense kamp op de Westerheide bij Laren

Deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) gaat in op het onderzoek naar de historische vierkante omwallingen, bekend als 'kampjes', op de Westerheide bij Laren. Deze structuren, die lang de aandacht hebben getrokken van zowel archeologen als historici, dateren mogelijk uit de vijftiende of zestiende eeuw. Recent veldwerk, bestaande uit booronderzoek, metaaldetectie en proefsleuven, suggereert dat de omwallingen wellicht onderdeel waren van een tijdelijk militair kamp, aangelegd door Spaanse legertroepen. De bevindingen bieden een nieuw perspectief op de complexe geschiedenis van Het Gooi.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM 284)
Overoude kampen van vierkante gedaante. Onderzoek naar de aard en datering van het eerste Larense kamp op de Westerheide bij Laren.
Auteurs: J. van Doesburg, J.W de Kort, I. Roorda, O. Brinkkemper, J. Choi, B. van Os en J. Wallinga
Redactie: J. van Doesburg, J.W. de Kort en I. Roorda
Autorisatie: B. Groenewoudt
ISBN/EAN: 978-90-76046-91-4
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2024