RAM 281: Koper, containers en concreties. Waarderend onderzoek en opgraving van het Koperplatenwrak (Noordzee)

In deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg wordt verslag gedaan van de opgraving van een zestiendeeeuws houten scheepswrak door de RCE in 2019. Het schip was geladen met koperen platen die gestempeld waren met het logo van de Duitse handelsfamilie Fugger. Het werd 15 km ten noorden van Terschelling gevonden bij de zoektocht naar de verloren containers van het containerschip MSC Zoë. 

Op de vindplaats was alleen een deel van het vlak van het schip bewaard gebleven, beschermd door de koperen lading. Vermoedelijk is het schip rond 1540 in Holland of Noordwest-Duitsland gebouwd, en het kan zijn dat het in een najaarsstorm in 1546 gezonken is.

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, andere professionals en liefebbers die zich bezighouden met archeologie.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM 281)
Koper, containers en concreties. Waarderend onderzoek en opgraving van het Koperplatenwrak
Auteurs: T. Coenen, J. van Doesburg, V. Enthoven, F. Laarman, J. Opdebeeck, B. van Os, A.B.M. Overmeer, en S. Vedder.
Redactie: T. Coenen en J. Opdebeeck
Autorisatie: J. Bouwmeester
ISBN/EAN: 978-90-76046-90-7
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2024