RAM 53: Castricum-Oosterbuurt, bewoningssporen uit de Romeinse tijd en middeleeuwen

In de periode 1995-1996 is in de Oosterbuurt in de gemeente Castricum een gedeelte van een nederzetting uit de Romeinse tijd en de vroege Middeleeuwen opgegraven.

Romeinse en middeleeuwse nederzettingen in Oer-IJ estuarium

Dit onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van te realiseren woningbouw in het plangebied Albertshoeve. De Romeinse en middeleeuwse nederzettingen lagen op een hoger deel van een zandige plaat langs een geul in het voormalig Oer-IJ estuarium. De overblijfselen van een nederzetting uit de periode 260 tot 330 na Chr. zijn van uitzonderlijke betekenis voor de geschiedenis van het West-Nederlandse kustgebied. Er zijn ook resten die wijzen op bewoning in de naaste omgeving aan het einde van de vierde eeuw.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 53
Redactie: J.-K.A. Hagers, M.M. Sier
Auteurs: J.-K.A. Hagers, M.M. Sier, R.C.G.M. Lauwerier, F.J. Laarman, K.A.N. Abelskamp, O. Brinkkemper, A.G.F.M. Cuijers, M. Erdrich, O. Goubitz, D.P. Hallewas, K. Hännine, E. Hanraets, E. Jansma, I. Joosten, C.A. Kalee, R. de Man, H.J.M. Meijers, J. Robb, A.A. Verhoeven, P.J. Woltering
ISSN: 1383 - 5025
ISBN: 9073104807
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 1999