Eerste exemplaar Romeinse villa Voerendaal uitgereikt

Op 31 maart is in het Limburgs Museum het eerste exemplaar van het onderzoek naar Villa Voerendaal-Ten Hove uitgereikt. Tijdens het symposium in Venlo presenteerden archeologen het langverwachte en omvangrijke onderzoek naar de Romeinse villa in de gemeente Voerendaal. Het boek is uitgereikt door regiohoofd Leonard de Wit (RCE) aan de familie van de toenmalige opgravingsleider Willem Willems. 

Tekening van de reconstructie van de Romeinse Villa Voerendaal, vanuit de lucht gezien
Beeld: ©Mikko Kriek
Reconstructie Romeinse Villa Voerendaal

Meer dan een indrukwekkende villa

De akker langs de Steinweg in Voerendaal is een bijzondere plek. In het verleden deden archeologen hier al meerdere opgravingen. Toch bleven veel van die ontdekkingen onder de radar. Tot in 2019. Toen ging een team van archeologen aan de slag om de resultaten van het onderzoek te publiceren. Zij bestudeerden honderden foto’s, tekeningen en maar liefst 45.000 objecten, waaronder scherven van potten, kruiken en amforen, bronzen munten, sieraden, dakpannen en beschilderd pleisterwerk.

Meerjarig onderzoek

Villa Voerendaal is de meest indrukwekkende Romeinse villa van Nederland. Na lang puzzelen ontdekten de archeologen ook de sporen van vele houten huizen. Huizen waarin mensen woonden voordat de stenen villa werd gebouwd en nadat de villa was verwoest. Een verhaal van wel duizend jaar lang. Dit meerjarig onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Limburgs Museum, met financiële steun van de provincie Limburg en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

Foto van de opgraving van een kelder in de jaren '80 bij villa Voerendaal
Beeld: ©RCE
Opgraving van een kelder in de jaren '80 bij villa Voerendaal

Volgens archeoloog Henk Hiddink is de opgraving van de villa ontzettend bijzonder: het grote complex is alles wat men als archeoloog zou wensen. Voerendaal is niet alleen de meest indrukwekkende villa van Romeins Nederland, bestaande uit een zuilengalerij van wel 130 meter lang, een badgebouw en een graanpakhuis. Het is ook een fort uit de IJzertijd, een versterkte toren uit de laat-Romeinse tijd en een begraafplaats uit de Vroege Middeleeuwen. Na vier opgravingen in de afgelopen 130 jaar is nu eindelijk het complete verhaal van Voerendaal verteld. Meer dan 1000 jaar bewoning langs de Steinweg in Voerendaal. Zo’n rijke geschiedenis is van geen enkele andere Nederlandse villa bekend. Deze opgraving is echt uniek in zijn compleetheid.

Uitreiking eerste exemplaar onderzoek villa Voerendaal-Ten Hove
Beeld: ©RCE
Leonard de Wit (RCE) reikt het eerste exemplaar uit aan de familie Willems samen met Bert Mennings (directeur Limburgs Museum)

Symposium

Op het symposium Villa Voerendaal in het Limburgs Museum vertelden de archeologen over hun onderzoek, de nieuwe inzichten, de vele vondsten en over de lange geschiedenis van Villa Voerendaal. Tevens werd het eerste exemplaar van het boek uitgereikt aan de familie van de toenmalige opgravingsleider Willem Willems. De publicatie is te downloaden via deze website. U kunt het symposium van 31 maart in het Limburgs Museum hier bekijken