Rijkswaterstaat ontvangt archeologische rijksmonumentenpaspoorten

Op 30 januari heeft Arjan de Zeeuw, directeur Kennis en Advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, meerdere archeologische monumentenpaspoorten overhandigd aan Ingeborg Absil, directeur Bereikbaarheid & Netwerkkwaliteit bij Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving. Rijkswaterstaat is eigenaar van 33 archeologische rijksmonumenten.

Archeologische rijksmonumenten zijn wettelijk beschermde vindplaatsen met overblijfselen, voorwerpen of andere sporen van menselijke aanwezigheid in het verleden. Een voorbeeld van zo'n monument van Rijkswaterstaat is het scheepswrak “Aanloop Molengat”, vernoemd naar de vaargeul even ten westen van Texel.

[Tekst gaat verder onder de foto]

Arjan de Zeeuw (RCE) overhandigt de archeologische monumentenpaspoorten aan Ingeborg Absil (Rijkswaterstaat)
Arjan de Zeeuw (RCE) overhandigt de archeologische monumentenpaspoorten aan Ingeborg Absil (Rijkswaterstaat).

Een archeologisch monumentenpaspoort bestaat uit onder meer uit foto’s en een kaartje met de contouren van het rijksmonument. De eigenaren van alle circa 1500 archeologische rijksmonumenten ontvangen dit paspoort zodat ze meer weten over de geschiedenis van het monument, hoe ermee om te gaan en hoe het te beschermen. “Een archeologisch monumentenpaspoort laat zien in woord en beeld wat de aard en datering van een archeologisch rijksmonument zijn”, legt De Zeeuw uit. “Gaat het bijvoorbeeld om een grafheuvel uit de bronstijd of om een terp uit de vroege middeleeuwen? Het paspoort legt uit waarom het Rijk archeologische rijksmonumenten aanwijst en voor welke werkzaamheden wel of geen vergunning nodig is."

Het verhaal levend houden

Recent is Rijkswaterstaat gestart met actualiseren van het overzicht van alle archeologische terreinen onder hun beheer. “Hierbij zijn de paspoorten voor ons een belangrijk hulp- en informatiemiddel”, zegt Absil. Dat helpt ons om het verhaal van ons archeologisch erfgoed levend te houden.”

Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werken samen aan de instandhouding en bescherming van cultureel erfgoed. Afspraken hierover zijn sinds 2007 vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.