Chris Muysson winnaar W.A. van Es-prijs 2023

De W.A. van Es-prijs 2023 is dit jaar gewonnen door Chris Muysson (Universiteit Leiden) met zijn masterscripte 'Fish bones, small remains enormous potential. A synthesis of fish consumption in the Northern Low Countries ( 450 - 1800 CE )'. De prijs is dit jaar voor de 34e keer uitgereikt.

Winnaar W.A. van Es-prijs 2023 Chris Muysson
Winnaar W.A. van Es-prijs 2023 Chris Muysson met oorkonde op de Reuvensdagen in Hoorn

De W.A. van Es-prijs is een stimuleringsprijs voor jong onderzoekstalent op het gebied van de Nederlandse archeologie. Aan de prijs, die jaarlijks tijdens de Reuvens­dagen wordt uitgereikt, is een oorkonde ver­bonden en een geld­bedrag van € 2000 beschikbaar gesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De W.A. van Es-prijs wordt alternerend uitgereikt voor een proef­schrift en een master­scriptie. Dit jaar gaat de prijs naar de beste masterscriptie van de afgelopen twee jaar.

Juryrapport

In zijn goed geschreven scriptie geeft Chris een gedetailleerd beeld van de aard en omvang van de visconsumptie in Nederland van de vroege Middeleeuwen tot en met de vroegmoderne tijd. Muysson maakt gebruik van een omvangrijke en door hem geactualiseerde set visdata. Startpunt voor zijn analyse was het in de internationale literatuur bekende fenomeen ‘Fish Event Horizon’, de abrupte toename van zeevis ten opzichte van riviervis. In Muyssons studie wordt duidelijk dat het hier voor Nederland gaat om een ontwikkeling waarin ruimtelijke (kust versus binnenland), sociale en verschillen tussen stad en platteland een belangrijke rol spelen. Met Muyssons scriptie staat ons land qua archeologisch visonderzoek weer op de Europese kaart.