Karen de Vries winnaar W.A. van Es-prijs 2022

De W.A. van Es-prijs 2022 is dit jaar gewonnen door Karen de Vries (Rijksuniversiteit Groningen). De prijs is dit jaar voor de 33e keer uitgereikt.

Karen de Vries ontvangt oorkonde
Karen de Vries (rechts) ontvangt de oorkonde die hoort bij de W.A. van Es-prijs uit handen van juryvoorzitter Lisette Kootker

De W.A. van Es-prijs is een stimuleringsprijs voor jong onderzoekstalent op het gebied van de Nederlandse archeologie. Aan de prijs, die jaarlijks tijdens de Reuvens­dagen wordt uitgereikt, is een oorkonde ver­bonden en een geld­bedrag van € 2000 beschikbaar gesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De W.A. van Es-prijs wordt alternerend uitgereikt voor een proef­schrift en een master­scriptie. Dit jaar gaat de prijs naar het beste proef­schrift van de afgelopen twee jaar.

Nederzettingsarcheologie

Karen schreef het methodisch sterke en goed geschreven proefschrift ‘Settling with the Norm? Norm and variation in social groups and their material manifestations in (Roman) Iron Age (800 BC–AD 300) settlement sites of the northern Netherlands’. In dit zeer fraai geïllustreerde en relevant proefschrift worden neder­zet­tings­gegevens van het Fries-Drents plateau op uitvoerige, vernieuwende en gedetailleerde wijze geanalyseerd om inzicht te krijgen in de wijze waarop, op verschillende sociale en ruimtelijke schalen, mensen zich in de bouw van huizen, de depositie van afval en ritueel gedrag wel of  niet schikken naar wat voor de archeoloog de norm lijkt te zijn.

Vernieuwend onderzoek

Het praktisch vernieuwende onderzoek van De Vries laat zien dat huishoudens in de Nederlandse IJzertijd en Romeinse periode bewust c.q. strategisch specifieke supraregionale normen volgen, zonder hierbij afstand te doen van mogelijkheden tot expressie van meer lokale identiteiten. De wijze waarop zij de verschillende onderdelen van de huishoudtraditie uit elkaar weet te trekken om nieuwe inzichten te krijgen is volgens de jury indrukwekkend te noemen.

Portretfoto van Karen de Vries
Karen de Vries

De zeer inzichtelijke schema’s die daaruit volgen kunnen de komende jaren veelvuldig gebruikt gaan worden. Door deze metho­diek en insteek, komt zij tot resultaten en inzichten die relevant zijn voor de neder­zettings­archeologie in bredere zin en biedt zij een relevantie die de schaal van haar Nederlandse brondata overstijgt. De jury ziet in haar proefschrift dan ook inspiratie voor andere perioden en regio’s.