Financiële impuls voor toegankelijkheid erfgoedinformatie

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ontvangt een bijdrage van € 9,5 miljoen voor het onderzoeksproject ‘DNA Nl: De erfgoedatlas van Nederland’. Dat maakte Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) bekend. In totaal is aan veertien Nederlandse Toegepaste Onderzoeksorganisaties en Rijkskennisinstellingen € 184 miljoen toegekend voor hoogwaardige en toekomstbestendige onderzoeksfaciliteiten. Die zijn van belang zijn voor het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten.

DNA NL - interdisciplinair onderzoek

Impressie van de Erfgoedatlas

Met het project ‘DNA Nl: De erfgoedatlas van Nederland’ gaat de RCE digitale collecties en databases uit verschillende vakgebieden (archeologie, bodem, landschap en gebouwen) aan elkaar koppelen. Daarmee kunnen gebruikers straks over specifieke thema’s of plekken in Nederland gecombineerde informatie vinden. Deze digitale infrastructuur is bedoeld voor iedereen met interesse in erfgoed: van ontwerpers die een stedenbouwkundig plan maken, tot burgers die meer willen weten over de plek waar ze wonen en onderzoekers die de zorg voor erfgoed kritisch willen analyseren. Juist door tekst te combineren met (historisch) beeldmateriaal en kaartlagen, kan in de behoeftes van verschillende gebruikers worden voorzien.

Linde Egberts, Coördinator Kennisstrategie bij de RCE

We zijn enorm blij met deze toekenning. Het laat zien dat het maatschappelijk belang van het uitwisselen van kennis over erfgoed gevoeld wordt, juist ook buiten de erfgoedsector. Ik ben er trots op dat we met ons team een overtuigend, interdisciplinair plan hebben kunnen neerzetten in korte tijd. En daarmee bij kunnen dragen aan een steviger plek voor erfgoedkennis in de samenleving.

Verhaal van Nederland toegankelijk maken

Deze financiële impuls komt op een belangrijk moment. De Omgevingswet maakt het noodzakelijk om informatie over het verhaal van Nederland voor iedereen toegankelijk te maken. In deze periode met veel maatschappelijk debat over interpretatie van het verleden, is goede toegang tot informatie voor burgers, overheden, eigenaars, onderzoekers en ondernemers ontzettend belangrijk voor een gelijkwaardige dialoog. In de komende vier jaar gaat de RCE een belangrijke stap zetten in het verbinden van bronnen en informatie voor een zorgvuldige omgang met het verleden in de grote verbouwing van Nederland.  

In het persbericht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat meer informatie over de toegekende projecten van andere Toegepaste Onderzoeksorganisaties (TO2) en Rijkskennisinstellingen.