Aanvragen herbestemmingssubsidie vanaf 1 oktober weer mogelijk

Eigenaren en belanghebbenden kunnen van 1 oktober tot en met 30 november 2023 weer subsidie aanvragen vanuit de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten (de herbestemmingsregeling).

De herbestemmingsregeling is geïntroduceerd om leegstand en verval van monumenten, die hun oorspronkelijke functie hebben verloren, tegen te gaan. Binnen de huidige subsidieregeling kan subsidie worden aangevraagd voor de volgende activiteiten:

  • Verkennen van herbestemmingsmogelijkheden met een haalbaarheids-, interactief of procesgericht onderzoek.
  • Toepassen van noodmaatregelen om een gebouw te beschermen tegen weersinvloeden, verzakking of instorting. 
  • Onderzoeken van de verduurzamingsmogelijkheden in de verschillende herbestemmingsscenario’s, zoals isolatie, energiebesparing en duurzame opwekking.

De herbestemmingssubsidie is niet beschikbaar voor woonhuizen.

[Tekst gaat verder onder de afbeelding]

Beeld: Nanette de Jong
Van Nelle Fabriek, Rotterdam

Beschikbaar budget

Het totale budget voor de regeling bedraagt bijna € 3,4 miljoen, waarvan € 2,19 miljoen voor haalbaarheidsonderzoeken, € 0,5 miljoen voor verduurzamingsonderzoeken en €0,7 miljoen voor het wind- en waterdicht maken van monumenten.

Herbestemmingssubsidie aanvragen

Op de pagina Herbestemmingssubsidie aanvragen vindt u meer informatie over de regeling en waar u de subsidie voor kunt inzetten.

Het aanvragen van de herbestemmingssubsidie kan tot en met 30 november via het digitale subsidieportaal. Houd uw inloggegevens van DigiD (voor bedrijven eHerkenning) hiervoor bij de hand.