Budget voor instandhoudingssubsidie met nog eens 3 miljoen verhoogd

Er is 3 miljoen euro extra beschikbaar voor de zogenaamde instandhoudingssubsidie (Sim). Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) wil dat dit bedrag volledig wordt ingezet voor groene monumenten.

De afgelopen jaren werd meer instandhoudingssubsidie aangevraagd dan beschikbaar was en ook dit jaar verwacht de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een overvraag. Met de ophoging van het budget wordt de kans op subsidieafwijzing door budgetuitputting kleiner.  

Meer budget voor groen erfgoed

De extra 3 miljoen euro is dit jaar bestemd voor groene monumenten, zoals  parken, tuinen en begraafplaatsen. Reden hiervoor is dat het uitblijven van tijdig onderhoud voor groene monumenten relatief schadelijker is dan voor gebouwde monumenten. Beplanting groeit onverminderd door. Daarnaast zijn de opbrengsten van groene monumenten vaak gering.

[Tekst gaat verder onder foto]

Park met fontein en brug
Buitenplaats Hoevelaken

94 miljoen in 2023

De extra 3 miljoen euro voor de instandhoudingssubsidie komt bovenop de budgetverhoging van 22 miljoen euro die in januari van dit jaar al was aangekondigd. Daardoor groeit het totale budget voor instandhoudingssubsidie voor 2023 naar 94 miljoen euro. Dit budget is onderverdeeld in 0,8 miljoen euro voor archeologische monumenten, 17,3 miljoen euro voor groene monumenten en 75,9 miljoen euro voor ‘overige rijksmonumenten’.

De 3 miljoen euro is structureel beschikbaar. Er wordt onderzocht hoe dit bedrag vanaf 2024 wordt ingezet.

Meer informatie over dit besluit is te vinden in de Staatscourant.