Erfgoedatlas gelanceerd

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft een nieuwe online tool gelanceerd, de Erfgoedatlas. Eén online plek waar alle kaarten van beschermd en onbeschermd erfgoed samenkomen. Denk hierbij aan kaarten op het gebied van archeologie, monumenten en landschap. Maar ook luchtfoto’s, kadastrale gegevens en ruimtelijke plannen zijn terug te vinden in de Erfgoedatlas.

Impressie van de Erfgoedatlas

Voor wie?

De Erfgoedatlas is interessant voor een breed publiek waaronder erfgoed­professionals, beleidsmedewerkers en planologen. Het is nu mogelijk om met een paar klikken het erfgoed van een bepaald gebied inzichtelijk te maken. Daarnaast kunnen er simpele visuele analyses uitgevoerd worden om bijvoorbeeld planschade bij voorbaat te voorkomen.

De Erfgoedatlas is ook interessant voor burgers die nieuwsgierig zijn naar bijvoorbeeld hoeveel Rijksmonumenten hun gemeente telt of informatie zoeken over historische objecten of het landschap in hun omgeving.

Eén centrale plek

De Erfgoedatlas biedt de gebruiker één centrale plek waar de meeste kaartinformatie van de RCE in samenhang is terug te vinden. De atlas stelt de gebruiker in staat om zelf combinaties te maken tussen kaarten en zo op onderzoek uit te gaan en tot nieuwe inzichten te komen.

*Pianomuziek begint*

Drs. Edwin Raap – Adviseur/Onderzoeker Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, afdeling Landschap:

Komende jaren gaat er veel veranderen in ons landschap.

Veel grote en kleine ruimtelijke opgaven moeten een plaats krijgen.

Om met deze opgaven de kwaliteit van het landschap in stand te houden of te verbeteren, is het van groot belang de verschillende erfgoedwaarden goed in beeld te hebben.

Daarom heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de Erfgoedatlas ontwikkeld.

Alle beschikbare kaarten, het erfgoed en achtergrondinformatie zijn gebundeld en met één druk op de knop in beeld te brengen.

Wat is er zoal te vinden in de Erfgoedatlas?

Alle beschermde archeologie en rijksmonumenten, zoals deze molen, De Ruiter, het beschermde dorpsgezicht van Vreeland.

Ook zijn er vele thematische erfgoedkaarten te vinden, zoals een kaart met kenmerkende verkavelingen en de dijken langs de Vecht.

Als laatste voorbeeld de historische infrastructuur, zoals spoorwegen en snelwegen.

De nieuwe Erfgoedatlas van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed toont al deze erfgoedinformatie in één beeld, in combinatie met historische kaarten, bodemkaarten en andere achtergrondinformatie.

Logo Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verschijnt in beeld.

Beeldtekst: Meer informatie? www.cultureelerfgoed.nl.

*Pianomuziek eindigt*

Nieuwsgierig?

Bekijk de Erfgoedatlas.