Gezocht: ontwerpoplossingen om monumenten te isoleren

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is op zoek naar innovatieve en creatieve oplossingen om monumenten  te isoleren, om daarmee bij te dragen aan de doelen van het Klimaatakkoord. Daarbij hebben we innovatie, creativiteit en aandacht nodig! We maken daarom gebruik van een innovatiecompetitie: de SBIR (Small Business Innovation Research).

Aanpak van maatschappelijk vraagstuk

De SBIR is een competitie die creatieve ondernemers uitdaagt samen nieuwe producten en/of diensten te ontwikkelen voor de aanpak van een maatschappelijk vraagstuk, met financiële ondersteuning van de Rijksoverheid. Samenwerking tussen bedrijven en de creatieve/innovatieve industrie is een must. Voor deze SBIR is 800.000 euro beschikbaar.

[Tekst gaat verder onder de afbeelding] 

SBIR-oproep Innovaties Duurzaam Erfgoed - isolatie

Monumenten isoleren vraagt om maatwerk

We richten ons specifiek op nieuwe producten of innovaties van bestaande producten op het gebied van het isoleren van monumenten. Isolatiematerialen zijn veelal ontwikkeld vanuit een technisch en niet vanuit een esthetisch perspectief. Terwijl bij monumenten juist de esthetische of cultuurhistorische waarden op de voorgrond staan. Daarom is maatwerk nodig, waarbij behoud van de waarden samengaat met verduurzaming. Deze oplossingen, passend bij een monument, ontstaan door samenwerking tussen duurzaamheidstechneuten, erfgoedexperts en ontwerpers. En die samenwerkingen ondersteunen wij met deze SBIR

Beleving historisch gebouw staat voorop

De hamvraag is: hoe zou je gevels, vloeren en plafonds van monumentale panden kunnen isoleren, waarbij het behouden van de beleving van een historisch gebouw voorop staat?  Concreet zoeken we naar nieuwe producten of toepassingen in drie categorieën: 

  • Isolatie van vensters: hier is behoefte aan een integrale aanpak voor de combinatie van luiken, gordijnen, ventilatie en het isoleren van ramen, die zowel esthetisch als innovatief is.
  • Isolatie van gevels: hier zijn ontwerpoplossingen nodig voor gevelisolatie die geen problemen veroorzaken met de aansluiting op historische details.
  • Isolatie van daken: hier zijn ontwerpoplossingen nodig om isolatie aan de buitenzijde toe te passen, zonder problemen te krijgen met de aansluitingen op dakgoten en topgevels, en de aansluiting op gevelisolatie aan de binnenzijde

Meer lezen

Ben je ondernemend, voel je je aangesproken, heb je eigen ideeën en ga je graag de samenwerking aan? Lees dan meer over deze SBIR-oproep. De competitie wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Online informatiebijeenkomst 

Op dinsdag 22 maart 2022 van 10.00 uur tot 11.30 uur organiseert de RVO een online informatiebijeenkomst over deze SBIR-oproep. Tijdens de bijeenkomst wordt de innovatiecompetitie geïntroduceerd, zijn er presentaties door zowel de RCE als de RVO en is er gelegenheid om vragen te stellen. Aanmelden kan via de website van de RVO.  Hier is ook de volledige regeling te vinden.