Erfgoedmonitor in nieuw jasje

De Erfgoedmonitor van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is vernieuwd. De oude website heeft plaatsgemaakt voor een overzichtelijk dashboard waarbij de focus meer op de data zelf ligt. De Erfgoedmonitor bevat feiten en cijfers over erfgoed thema’s en geeft inzicht in de ontwikkeling en staat van het erfgoed in Nederland. 

De Erfgoedmonitor, screenprint van de homepage
De Erfgoedmonitor

De vernieuwde website biedt de gebruikers een visuele en interactieve interface. Grafieken spelen daarbij de hoofdrol. Achtergrondinformatie en duiding van de cijfers is tot de essentie teruggebracht en is per grafiek achter een uitklapmenu opvraagbaar. Hiermee sluit de presentatie van de Erfgoedmonitor beter aan op de huidige tijdgeest.

Het dashboard is ingedeeld in de onderwerpen Archeologie, Monumenten, Landschap, Collecties en musea en Financiering. Het dashboard wordt verder ontwikkeld en zal in de toekomst worden uitgebreid met data over bredere thema’s zoals Duurzaamheid en Leefomgeving.

Kerncijfers

Nieuw is dat het dashboard ook een pagina met kerncijfers bevat. Hier staan die erfgoeddata bij elkaar die het vaakst worden opgevraagd. Deze cijfers geven een globaal overzicht over het erfgoedveld en wat daarin ‘omgaat’.

Databank

Alle data in de Erfgoedmonitor kunnen in de achterliggende databank worden opgeroepen, die via de individuele grafieken of vanaf de homepage toegankelijk zijn.  Waar het dashboard een selectie van data presenteert, zijn in de databank álle openbare data terug te vinden. Bij veel onderwerpen is het bovendien mogelijk om meer data op een meer gedetailleerd niveau te bestuderen of met andere data te vergelijken. Op de homepage van de databank is een handleiding te vinden.  

Zelf de data vormgeven

De gebruiker kan nu ook zelf al direct in het dashboard de data op verschillende manieren vormgeven en downloaden. Als je doorklikt op een grafiek is het bijvoorbeeld mogelijk om een of meerdere jaren te selecteren, de weergave van de data te veranderen in een tabel, lijngrafiek of staafdiagram. Ook kunnen de data naar gemeente of provincie uitgesplitst worden, en zijn vergelijkingen met andere regio’s of Nederland mogelijk.

Over de Erfgoedmonitor

De Erfgoedmonitor presenteert feiten en cijfers over het erfgoed in Nederland. Met de Erfgoedmonitor geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed inzicht in de ontwikkeling en staat van het erfgoed in Nederland. Een vaste set van indicatoren op het gebied van archeologie, gebouwde monumenten, historisch landschap en musea en collecties wordt periodiek gemeten. Hiermee worden trends en ontwikkelingen in de tijd zichtbaar gemaakt. Ook wordt aandacht besteed aan thema’s zoals Participatie, Erfgoed in het beleid voor de fysieke leefomgeving en Duurzaamheid.