Presentatie publicatie Romeinse muntschat Berlicum

Op woensdag 9 juni overhandigt Hoofd Archeologie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Jos Bazelmans de publicatie Veilig naar de Overkant. Onderzoek naar een muntvondst uit de Romeinse tijd in het dal van de Aa bij Berlicum aan Wim en Nico van Schaijk in St. Oedenrode.

Omslagfoto van RAM 267: Veilig naar de overkant, met daarop een archeologische opgraving langs de Brabantse Aa in Berlicum
Beeld: ©RCE
Archeologische opgraving langs de Brabantse Aa in Berlicum

107 Romeinse munten

In november 2017 vonden de broers Wim en Nico van Schaijk met de metaaldetector 107 Romeinse munten langs de Brabantse Aa in Berlicum (gemeente Sint Michielsgestel). De munten dateren uit de eerste helft van de eerste eeuw en de tweede eeuw. Het gaat om vier zilveren denarii en 103 bronzen sestertiën en assen.

Melding

De gebroeders van Schaijk hebben hun vondst netjes gemeld bij de Rijksdienst en het waterschap Aa en Maas. Samen met de vinders heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed nader veldonderzoek gedaan, waarbij nog twee Romeinse munten werden gevonden en een hanger van paardentuig. Ook is er nog uitgebreid bureau-onderzoek verricht en is een advies uitgebracht aan het waterschap over het beheer van de vindplaats. Waarom zijn de vondsten juist op die plaats gedaan?

Oversteekplaats

Volgens de auteurs van het rapport is het aannemelijk dat hier in de Romeinse tijd, zo’n tweeduizend jaar geleden, een oversteekplaats (een voorde) was bij een voorloper van de huidige Aa. Uit het onderzoek blijkt dat veel munten afbeeldingen hebben die te maken hebben met het leger, muntuitdelingen en religieuze zaken. Dit kan betekenen dat er een bewuste selectie is gemaakt van specifieke munten voor bijvoorbeeld een offergave. Gedurende meer dan een eeuw zijn hier munten en mogelijk sieraden gedeponeerd. Waarom? Het is aannemelijk te denken dat mensen de goden vroegen om een handje te helpen bij de oversteek van de rivier. Bedenk dat veruit de meeste mensen vroeger niet konden zwemmen, dus een beetje hulp was van harte welkom en die hulp was natuurlijk niet gratis...

Nauwe samenwerking

Een enorme meerwaarde van dit onderzoek is de nauwe samenwerking tussen archeologen van de Rijksdienst, het waterschap, Portable Antiquities of the Netherlands (PAN), Heemkundekring De Plaets, en detector-amateurs. Met name die laatsten worden ieder jaar belangrijker bij het wetenschappelijk archeologisch onderzoek in Nederland. Steeds vaker worden de beroepsarcheologen op het spoor gezet van belangrijke vindplaatsen door vakgenoten die in hun vrije tijd het veld in gaan.

Omslag van RAM 267: Veilig naar de overkant
Beeld: ©RCE
Omslag van RAM 267: Veilig naar de overkant

Meer lezen?

U  kunt het rapport RAM 267: Veilig naar de Overkant, verschenen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, downloaden via deze website.