Prijsvraag verduurzaming iconische stadskerken

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Rijksbouwmeester hebben op 11 maart een openbare prijsvraag uitgeschreven: 'Sublieme schoonheid | sublieme duurzaamheid. Oproep voor het verduurzamen van iconische stadskerken’. Negen stadskerken staan model voor de ontwerpvoorstellen. De competitie wordt georganiseerd in samenwerking met Architectuur Lokaal.

Teams van professionals uit de ontwerpdiscipline, de duurzaamheid- en de erfgoedexpertise kunnen aan de prijsvraag deelnemen. De vraag aan de teams is om met inspirerende, innovatieve en nog niet bestaande ontwerpvoorstellen te komen: oplossingen die bijdragen aan de substantiële verduurzaming van iconische stadskerken.

Afbeelding van de buitenkant van Der Aa-kerk in Groningen
Der Aa-kerk in Groningen

Innovatieve oplossingen

Grote stadskerken staan voor dezelfde opdracht als de gehele maatschappij: verduurzaming. Dit biedt de kerken niet alleen meer comfort en meer mogelijkheden voor exploitatie, het bespaart ook geld op de energierekening. Ook draagt verduurzaming bij aan de maatschappelijke doelstelling om zuiniger om te gaan met energie. De meeste van de negen opvallende, gezichtsbepalende en monumentale kerken zijn al wel actief met duurzaamheid. Maar het bijzondere karakter van deze monumenten maakt dat zij voor een deel niet uit de voeten kunnen met reguliere duurzaamheidstoepassingen. De bijzondere kerkgebouwen vragen om innovatieve energieoplossingen mét ontwerpkwaliteit.

Negen iconische kerken

Negen iconische stadskerken staan model voor de ontwerpopgave en werken mee aan de prijsvraag: de Oude Kerk in Amsterdam, de Der Aa-kerk in Groningen, de Pieterskerk in Leiden, de Stevenskerk in Nijmegen, de Grote Kerk in Naarden, de Grote Kerk in Zwolle, de Kathedrale basiliek Sint Bavo in Haarlem, de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch en de Domkerk in Utrecht. De kerken in Haarlem, Den Bosch en Utrecht zijn hoofdzakelijk in religieus gebruik, terwijl de andere zes kerken grotendeels in zakelijk gebruik zijn.

[Tekst gaat verder onder de foto]

Buitenkant van bovenaf gezien van de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch.
De Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch

Drie thema’s

Na twee selectierondes door een jury gaan in totaal drie teams aan de slag met elk één thema en drie daarbij behorende kerken. De thema’s zijn:

  • binnenruimte: gebruik en comfort,
  • energiekoppelingen: opvang, opwekking en uitwisseling met de omgeving, en
  • verbinding met de omgeving: het vergroten van de toegankelijkheid en inbedding van de kerk in zijn omgeving.

Jury

De aanmeldingen en inzendingen worden beoordeeld door een jury bestaande uit:

  • Floris Alkemade, voorzitter (ontwerp)
  • Susan Lammers (erfgoed)
  • Willem Jan de Hek (theoloog en architect)
  • Christien Meindertsma (design)
  • Laetitia Ouillet (duurzaamheid)
  • Patty Wageman (religieus cultureel erfgoed)

Aanmelden en planning

Aanmelden voor de prijsvraag kan vanaf 11 maart op de site van Architectuur Lokaal. De aanmeldingstermijn sluit op dinsdag 13 april 2021 om 12.00 uur ‘s middags.

Multidisciplinaire teams (ontwerp, duurzaamheid, erfgoed, design) kunnen zich aanmelden. Er is ook een matchingsplatform beschikbaar gesteld om een ontwerpteam samen te stellen.

Alle informatie over de prijsvraag staat op de website van Architectuur Lokaal.

Logo wit met getekende lijnen in vorm van kerk en tekst Sublieme schoonheid Sublieme duurzaamheid