Adviezen Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ook online toegankelijk

De adviezen van de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed (RCE) over gebouwde en groene rijksmonumenten zijn voortaan ook online toegankelijk. De adviezen worden gepubliceerd op overheid.nl en zijn te vinden via de website van de RCE.

Met deze stap krijgen alle betrokkenen in het erfgoedveld inzicht in de manier waarop de RCE de algemene uitgangspunten voor de omgang met monumenten toepast in zijn adviezen. Het publiceren sluit aan op de ambitie van de Rijksoverheid om zo veel mogelijk overheidsinformatie eenvoudig toegankelijk te maken. De wens van de RCE is dat de adviezen steeds vaker een rol gaan spelen in de gesprekken over erfgoed.

(Tekst gaat verder onder de afbeelding)

Foto van straat met historische huizen en gracht in Bolsward, Friesland
De Kleine Dijlakker in Bolsward (Fr)

Wat is nieuw?

Voor het verbouwen of restaureren van een gebouwd of groen rijksmonument is een omgevingsvergunning nodig, die de eigenaar bij de gemeente aanvraagt. Gemeenten vragen bij plannen met ingrijpende wijzigingen advies aan de RCE. Nieuw is dat het advies voortaan online beschikbaar komt, twee weken nadat de RCE het heeft aangeboden aan een gemeente. De eerste adviezen zullen omstreeks 7 oktober beschikbaar komen.

Het gaat hier om de definitieve adviezen in het kader van een omgevingsvergunning. Préadviezen in het kader van vooroverleg vallen hier niet onder.

Persoonsgegevens in de adviezen worden bij publicatie geanonimiseerd, zodat de gepubliceerde adviezen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).