Maleisië en Nederland bekrachtigen samenwerking voor beheer maritiem erfgoed

Vandaag hebben Maleisië en Nederland een belangrijke stap gezet in het vormgeven van de verdere samenwerking voor bescherming van maritiem cultureel erfgoed in de toekomst.

Directeur Susan Lammers en ambassadeur H.E. Dato’Ahmad Nazri Yusof na ondertekening van de overeenkomst

De verantwoordelijke instanties van Nederland en Maleisië, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Ministry of Foreign Affairs of Malaysia, hebben hierover afspraken gemaakt. Deze gaan over de samenwerking in het algemeen, het opzetten van onderwater cultureel erfgoed management, het uitwisselen van kennis en data, uitvoeren van maritiem archeologisch onderzoek, capaciteitsopbouw en draagvlakvergroting. Namens de Rijksdienst ondertekende algemeen directeur Susan Lammers, namens het Maleisische ministerie tekende ambassadeur H.E. Dato’Ahmad Nazri Yusof.

Twee wraklocaties verder onderzocht

Specifiek gaan Nederland en Maleisië het onderzoek naar en beheer van de locaties van twee gezonken Nederlandse onderzeeboten intensiveren. In Maleisische wateren liggen meerdere wrakken waaronder nog eens twee andere onderzeeërs uit de Tweede Wereldoorlog. Nederland is in overleg met Maleisië om ook deze wrakken te kunnen onderzoeken. Deze zomer leidt de RCE, in samenwerking met het ministerie van Defensie (Koninklijke Marine), het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Maleisische collega’s een onderzoeksexpeditie in Maleisië.

Met deze initiatieven zetten Maleisië en Nederland belangrijke stappen in de strijd tegen illegale berging, en daarmee ook het verdwijnen van oorlogsschepen

Maritiem erfgoedbeheer

Martijn Manders, maritiem archeoloog en programmamanager Maritiem Erfgoed Internationaal bij de Rijksdienst:

Vanuit de Nederlandse overheid werken we aan het beheer van onze scheepswrakken in het buitenland. Als het gaat om wrakken uit de Tweede Wereldoorlog zijn het oorlogsgraven die we willen beschermen als rustplaatsen en ‘lieux de memoire’. We onderzoeken de locaties met onze expertise op het gebied van maritiem erfgoedbeheer zodat we ook de informatiewaarde en kennis over deze plekken vergroten. Het is primair aan de kuststaten om de wraklocaties te beheren maar wij willen daar ook aan bijdragen. De data die gezamenlijke maritiem-archeologische onderzoeken opleveren, helpen om met elkaar te werken aan beter beheer en bescherming van de wrakken in de toekomst.

Intensiveren onderzoek

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft vanuit Erfgoed Telt extra geld beschikbaar gesteld om de onderzoeken naar de wraklocaties in Maleisië en Indonesië te intensiveren. De Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed voert dit uit in het programma Maritiem Erfgoed Internationaal.