Erfgoed Telt: de betekenis van erfgoed voor de samenleving

De beleidsbrief Erfgoed Telt schetst de ontwikkelingen voor de komende jaren in de Nederlandse Erfgoedzorg.

Zichtbaar en beleefbaar

Het kabinet heeft oog voor de waarde van erfgoed en investeert er ook flink in: de komende jaren is er €325 miljoen extra beschikbaar. In de brief 'Cultuur in een open samenleving' heeft het kabinet de plannen uit het regeerakkoord uitgewerkt. De beleidsbrief Erfgoed Telt gaat specifieker in op het erfgoedbeleid. De nadruk ligt hierbij op instandhouding en herbestemming, de leefomgeving en de verbindende kracht van erfgoed.

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2018

Engelse vertaling

'Erfgoed Telt' is vertaald in het Engels in 2019: Heritage Counts. The Meaning of Heritage for Society