Website cultureelerfgoed.nl vernieuwd

Sinds 8 april ziet de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) er anders uit. Op aanraden van onze online bezoekers voegen we diverse RCE websites en kennisportals samen in één omgeving. Dit project voeren we in fasen uit, waarvan de eerste nu zichtbaar is.

Afbeelding nieuwe website met lint en schaar: opening nieuwe website

Waarom een nieuwe website?

Uit een in 2018 afgerond doelgroepenonderzoek bleek dat gebruikers tevreden waren over wát er op deze websites te vinden is, maar minder tevreden over de vindbaarheid ervan. De oorzaak is met name de grote hoeveelheid en verscheidenheid aan RCE websites: een corporate website, diverse kennisportals, de erfgoedmonitor, monumenten.nl (samen met het Restauratiefonds), en nog een aantal platforms op erfgoedthema.

Al snel kwamen we tot de conclusie dat we onze online informatie en kennis onder moesten brengen onder één noemer: cultureelerfgoed.nl

Informatie in etappes vindbaar maken

Op deze vernieuwde website komen in de eerste fase veel onderwerpen terug die op cultureelerfgoed.nl en op monumenten.nl stonden. De komende periode migreren we al onze digitale RCE publicaties, de informatie en kennis van onder andere archeologieinnederland.nl, landschapinnederland.nl, erfgoedenruimte.nl en veilig-erfgoed.nl. Twee websites blijven zoals ze zijn: collectienederland.nl en beeldbank.cultureelerfgoed.nl.

Geactualiseerd en gearchiveerd

Voor de vaste bezoekers van onze websites is het misschien even wennen. Hoewel veel informatie terugkomt op de nieuwe site, is dit soms in gewijzigde vorm of geactualiseerde versie.

De inhoudelijke informatie is terug te vinden onder de onderwerpenlijst, maar ook via de 4 domeinen op de homepage én via de zoekfunctie. 

Gebruikers van de samengevoegde websites worden zoveel mogelijk geholpen met verwijzingen en redirects. Daarnaast archiveren we alle bovengenoemde websites regelmatig.

Vragen en reacties

We hopen dat u uw weg makkelijk vindt op deze nieuwe website. Heeft u toch een vraag of wilt u reageren? Laat het ons weten via webredactie@cultureelerfgoed.nl