Agenda -

19 activiteiten

Zoek een activiteit

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

10 oktober Kleurhistorisch platform. Waar staat historische binnenruimten voor?

De restauratie van de geschilderde afwerking van historische binnenruimten staat centraal. Waar staat dit begrip voor? Is het een ...

Activiteitendata
-
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

Platform | Congresbureau

15 oktober Congres Waterbeheer en Landschapshistorie

Hoe kan de historie van het landschap van nut zijn bij huidige keuzes in water- en landschapsbeheer? Tijdens dit congres gaan we ...

Activiteitendata
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

Congres

16 oktober Verdedigingserfgoed in beweging. Waar ligt de grens bij verplaatsingen?

Het platform Militair Erfgoed, voorheen platform Verdedigingswerken van de Twintigste Eeuw, op 16 oktober gaat over het ...

Activiteitendata
-
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

Platform | Congresbureau

31 oktober Platform archeologie: Archeologie en bodemverstoringen

Hoe kan de mate van een verstoring op een perceel bepaald worden? Welke bronnen zijn daarvoor geschikt en wat is de beste ...

Activiteitendata
-
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

Platform | Congresbureau

01 november Netwerk Historisch Cultuurlandschap - De Maas en zijn werken

Deze bijeenkomst bespreekt de vele onderzoeken die zijn gedaan als gevolg van de capaciteitvergroting van de Maas de afgelopen ...

Activiteitendata
-
Klooster Sint Agatha, Kloosterlaan 24, 5435 XD Sint Agatha

Netwerkbijeenkomst

07 november Nationaal Monumentencongres

Het thema van het Monumentencongres 2019 is 'Recht uit het hart: vrijjwilligers en vakmanschap.'

Activiteitendata
-
Lebuinuskerk, Het Grote Kerkhof 38, 7411 KV Deventer

Congres

14 november Platform archeologie: Onderzoeksagenda's in soorten en maten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseert dit archeologieplatform over onderzoeksagenda’s. Drie best practices van ...

Activiteitendata
-
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

Platform | Congresbureau

19 november 10e Brandsymposium - Brandrisico's voor cultureel erfgoed in beeld. Wees de brand voor!

Op dinsdag 19 november 2019 vindt het jaarlijkse symposium over brandveiligheid van cultureel erfgoed plaats in Arnhem bij het ...

Activiteitendata
Arnhem (IFV)

Symposium

27 november Een Socratische dialoog: De rol van objectiviteit, subjectiviteit en smaak bij restauratie beslissingen

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseert een onderzoeksbijeenkomst. Dan onderzoeken we aan de hand van case studies ...

Activiteitendata
-
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Netwerkbijeenkomst

Ga naar