25 juni Symposium Landschap Verbindt

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie RCE-Staatsbosbeheer, Smallepad 5, Amersfoort

Zet in mijn agenda

Systeemkennis over bodem en water is cruciaal voor het succes van waterprojecten op de hogere zandgronden. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld veenbehoud in de lagere delen van Nederland. Zowel de meest recente inzichten over klimaatverandering, als kennis uit het verleden moeten de basis zijn voor het omgaan met teveel en te weinig water. Deze bijeenkomst is een samenwerking tussen de Rijksdienst voor het Cultureerl Erfgoed (RCE) en Staatsbosbeheer.

Het is nodig om gebruik te maken van actuele kennis op het vlak van een klimaatbestendige aanpak van het waterbeheer en daarbij innovatie en opgedane praktijkervaring te benutten. Verder kunnen vroegere technieken mogelijk bijdragen aan toekomstbestendig waterbeheer. Zouden oude bevloeiingssystemen bijvoorbeeld ingezet kunnen worden om water in tijden van droogte vast te houden? Welke kennis hebben we al door de geschiedenis van het waterbeheer van onze veenweidelandschappen? Tijdens dit symposium gaan we in op de rol die systemische kennis van onze landschappen zou moeten spelen, en hoe hier in de praktijk gevolg aan wordt gegeven.

Oproep: Landschapstalenten gezocht!

Tijdens het symposium zal de Landschapstalentprijs uitgereikt worden. Het is weer mogelijk om jong talent aan te melden voor deze prijs. Ken of ben je iemand die jong is, talent heeft en werkzaam is op het brede domein van cultuurlandschap? Leidinggevenden en opdrachtgevers kunnen tot en met 10 mei 17.00 uur kandidaten voordragen.

Aanmelden

De bijeenkomst is gratis, maar aanmelden is wel nodig. We verzoeken u om u voor maandag 17 juni aan te melden. U ontvangt een bevestiging per mail over uw wijze van deelname. Bewaar deze bevestiging daarom goed. 

Programma

09.30 Inloop aan het Smallepad 5, Amersfoort
09.55 Digitale inloop
10.00 Welkom en inleiding
An van Veen, dagvoorzitter, Staatsbosbeheer
10.05 Opening en toelichting
Boudewijn Revis, Staatsbosbeheer directeur Terreinbeheer & Ontwikkeling, wnd directeur Kennis & Expertise
10.10 "De weg vooruit is de weg terug; het historisch landschap als kans voor klimaatadaptatie"
Joks Janssen, hoogleraar Universiteit van Tilburg en senior-adviseur duurzame gebiedsontwikkeling bij het PON & Telos
10.35 "Aardkundig Fundamentalisme als basis voor visie Achterhoek"
Martijn Horst en Peter Hermens; winnaars van Eo Wijersprijs 2023
11.15 "Water als vriend voor duurzame inrichting van gebieden"
Annemargreet de Leeuw, Deltares
11.40 Pitches van de afstuderende/afgestudeerde jongeren
12.30 Lunch
De afstuderende/afgestudeerde jongeren kunnenhun werk in de hal presenteren en in gesprek gaan met de participanten van het symposium.
13.30 Eerste ronde interactieve workshops
 • Met het verleden vooruit”. Over de historische logica van het landschap - Dennis Worst (Landschapsbeheer Friesland) en Peter Hermens (landschapsarchitect; Werkend Landschap)
 • “Erfgoed natuurlijk!” Op onderzoek naar de synthese van de landschapsecologie en de landschapsbiografie - Jori Wolf (Staatsbosbeheer) en Jeroen Zomer (RCE).
 • “Elzemeten als onderdeel van bosontwikkeling in overgangsgebieden naar de duinen” - Jan Janse (Staatsbosbeheer) en een medewerker van de provincie Zeeland. 
 • “Klimaatbestendige buitenplaatsen”. Groen en blauw erfgoed verkeert in zwaar weer - Ivor Baat (Utrechts landschap) en medewerker Stichting Kastelen Buitenplaatsen Landgoederen (SKBL)
14.30 Pauze
14.50 Tweede ronde interactieve workshops
 • Met het verleden vooruit”. Over de historische logica van het landschap - Dennis Worst (Landschapsbeheer Friesland) en Peter Hermens (landschapsarchitect; Werkend Landschap)
 • “Erfgoed natuurlijk!” Op onderzoek naar de synthese van de landschapsecologie en de landschapsbiografie - Jori Wolf (Staatsbosbeheer) en Jeroen Zomer (RCE).
 • “Elzemeten als onderdeel van bosontwikkeling in overgangsgebieden naar de duinen” - Jan Janse (Staatsbosbeheer) en een medewerker van de provincie Zeeland. 
 • “Klimaatbestendige buitenplaatsen”. Groen en blauw erfgoed verkeert in zwaar weer - Ivor Baat (Utrechts landschap) en medewerker SKBL
15.50 Uitreiking Landschapstalentprijs 2024
16.20 Afsluiting
Arjan de Zeeuw, Directeur Kennis & Advies RCE
16.30 Netwerkborrel