18 juni Faro werk- en inspiratiedag

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Amersfoort, Smallepad 5, Kinderdijkzaal

Deze bijeenkomst is voor iedereen die interesse heeft in de democratisering van erfgoed en de toepassing van het Verdrag van Faro. Het is mogelijk de ochtend, de middag of beide dagdelen mee te doen.

De ochtend is speciaal voor mensen die geïnteresseerd zijn in de Faro subsidieregeling of nieuwsgierig zijn naar de lopende ideeën. Deze regeling is gericht op aanpassing van de erfgoedzorg zodat deze meer Faro wordt. Initiatiefnemers kunnen hun ideeën en plannen delen en inbreng van anderen vragen. Iedereen kan op de ideeën van anderen reageren, en wie weet ontstaan er nieuwe samenwerkingen. Ook zijn er praktische workshops over het opstellen van een begroting en over kennisdeling.

De middag heeft een bredere insteek en richt zich op het gedachtegoed en de praktijk van Faro. Museum De Voorde, The Niteshop en de gemeente Westerveld komen vertellen over hun ervaringen met participatief ontzamelen, een werk- en leertraject voor een nieuwe generatie stedelingen en een biografie van culturele ecosystemen. We gaan met elkaar in gesprek over de betekenis van het Faro "Recht op erfgoed". Journalist en sociaal geograaf Floor Milikowski opent dit gesprek met een prikkelende keynote. De komende weken publiceren we geregeld korte statements van mensen uit het netwerk hierover.

We ontmoeten u graag op 18 juni. Neem deel aan het Faro-netwerk!

Programma

Tijd Onderwerp
09.00 Inloop aan het Smallepad 5, Amersfoort
09.30

Faro-regeling: live prikbord met vraag en aanbod en eerste schetsen van nieuwe initiatieven

11.15 Koffie en thee tussendoor
11.30 Workshop 'begroting opstellen' of workshop 'kennisdeling', mogelijkheid om met iemand van het Faro-team de haalbaarheid van een nieuw initiatief te onderzoeken
12.30 Lunch
13.30 Ervaringen uit de praktijk van lopende initiatieven met:
  • Museum De Voorde over participatief ontzamelen
  • The Niteshop over het werk- en leertraject voor een nieuwe generatie stedelingen
  • Gemeente Westerveld over de biografie van culturele ecosystemen
15.00 Koffie en thee tussendoor
15.15 Keynote van journalist en sociaal geograaf Floor Milikowski
16.00 Vrije geest sessie over het "Recht op erfgoed"
16.30 Lerend Faro-netwerkborrel
17.00 Afsluiting

Aanmelden

NB De bijeenkomst is vol. Wilt u op de wachtlijst, stuur dan een mailtje naar faro@cultureelerfgoed.nl.