21 juni Bouwhistorische studiedag

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie RCE, Smallepad 5, Amersfoort + online

Deze bijzondere bouwhistorische studiedag heeft als thema ‘Vestingwerken toen en nu’ en is georganiseerd in samenwerking met de Stichting Bouwhistorie Nederland.

Tijdens deze studiedag staat de vraag centraal hoe verdedigingswerken zich sinds de opkomst van het geschut hebben ontwikkeld en wat daar in bouwhistorisch opzicht van is terug te vinden. Wat zijn bouwtechnisch de belangrijkste ontwikkelingen? Waar moet je als bouwhistoricus op letten? Tijdens een gevarieerd programma wordt deze problematiek vanuit verschillende perspectieven belicht.

Aanmelden

De kosten voor fysieke deelname (incl. lunch) bedragen 15 euro. Dit bedrag dient te worden overgemaakt aan de Stichting Bouwhistorie Nederland, rekeningnummer NL12 INGB 0000273441, o.v.v. uw naam en 'Studiedag SBN 21 juni 2024’.

Programma

Tijd Onderwerp
9.30 Inloop Smallepad 5, Amersfoort
9.55 Digitale inloop
10.00 Welkom en toelichting op het programma
Gabri van Tussenbroek, dagvoorzitter, RCE
10.25 De geheimen van rondeel De Vijf Koppen in Maastricht ontgraven; bouwgeschiedenis van een vroeg zestiende-eeuws vestingwerk
Birgit Dukers, bouwhistoricus Buro4 Roermond
10.55 Nieuwe vestingbouw op een lage (en hoge) horizont: de Helperlinie bij Groningen (tussen beeld en werkelijkheid)
Rogier Kruisman, beleidsmedewerker erfgoed, gemeente Groningen
11.25 Innovatie en traditie in de Amsterdamse vestingbouw in de zeventiende eeuw
Jørgen Veerkamp, archeoloog, Monumenten en Archeologie gemeente Amsterdam
11.55 Mededelingen uit het veld en recente bouwhistorische vondsten
12.15 Middagpauze
13.30 Zie ginds komt de stoomboot, of waarom naast de buitensluis van Numansdorp een fort werd gebouwd
André Viersen, zelfstandig onderzoeker
14.00 De ontwikkeling van ongewapend beton in de vestingbouw tussen 1870 en 1912
Jeroen van der Werf, bouwhistoricus, Stichting Monumentenbezit
14.30 Ontwikkeling van schuilplaatsen en bunkers van de Eerste Wereldoorlog, Interbellum, Tweede Wereldoorlog tot de Koude Oorlog
Rutger Noorlander, zelfstandig onderzoeker en adviseur in de erfgoedsector, militair erfgoedexpert
15.00 Koffie- en theepauze
15.30 Project Atlas van de Atlantikwall. Werk in uitvoering
Jaap Evert Abrahamse, Senior onderzoeker historische stedenbouw, RCE
16.00 Bouwen als afschrikking. Onderzoek naar het onbekende erfgoed uit de Koude Oorlog
Ben de Vries,  Programmaleider Militair Erfgoed, RCE
16.30 Afsluiting
Voor de aanwezigen wordt na afloop een drankje geschonken