Bouwhistorisch platform

Viermaal per jaar organiseert de RCE, samen met de Stichting Bouwhistorie Nederland, het Bouwhistorisch platform.

Tijdens het Bouwhistorisch platform (in de regel bij de RCE in Amersfoort) komen actuele onderwerpen aan de orde die betrekking hebben op het werkveld van de bouwhistoricus en worden nieuwe onderzoeken en vondsten gepresenteerd. Iedere geïnteresseerde is welkom.

Doel

 • Het delen en uitwisselen van kennis
 • Contact maken en onderhouden met het bouwhistorische werkveld

Voor wie?

 • erfgoedconsulenten, monumentenambtenaren en beleidsmakers van gemeenten, provincies en rijk
 • medewerkers van koepelverenigingen en erfgoedinstellingen
 • bouw-, kleur- en interieurhistorici
 • architecten en restauratoren
 • architectuur- en kunsthistorici
 • interieurwachters
 • docenten & (oud-)studenten van relevante opleidingen
 • eigenaren, beheerders en bewoners
 • andere geïnteresseerden

Eerdere bijeenkomsten terugkijken

Eerdere bijeenkomsten zijn in de meeste gevallen terug te kijken. U vindt deze webinars terug in ons overzicht van online terug te kijken evenementen.

Uw inbreng

Het Bouwhistorisch platform wordt georganiseerd door en voor de mensen die professioneel werkzaam en betrokken zijn in het erfgoedveld. Heeft u een bepaalde expertise, die u graag met ons wilt delen? Wilt u graag een bepaald onderwerp behandeld zien? Heeft u een korte mededeling of bijzondere vondst die u graag wil delen met het publiek? Laat het de programmacommissie weten via het contactformulier.

Zodra het thema van het volgende platform bekend is, staat dit aangekondigd in de agenda.

Programmacommissie

De programmacommissie voor het platform bestaat op dit moment uit twee specialisten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, te weten Eva Röell (architectuurhistorie) en Gabri van Tussenbroek (bouwhistorie). De commissie bestaat voorts uit vertegenwoordigers van de Stichting Bouwhistorie Nederland (Agnes Hemmes), de Vereniging Architecten Werkzaam in de Restauratie (Karlijn de Wild) en het Convent van Gemeentelijke Bouwhistorici (Ronald Glaudemans en Rianne de Beer).