16 juni Platform Agrarisch erfgoed - Het boerenerf; onmisbare schakel in de verandering van het platteland

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort en online

Het onderwerp van dit platform is ‘het boerenerf’. De inrichting van het platteland is niet los te zien van de aanwezigheid van boerderijen, of de restanten van wat oorspronkelijk boerenerven waren. In de huidige en toekomstige transitie van de landbouw zullen de historische boerderijen en het omringende land mede richtinggevend zijn voor nieuw gebruik en inrichting.

Op het programma staat een keynote-speech die de grote lijn schetst. De boerderijen, hun erven en het omringende land staan daarin centraal. Het zijn echter de grote maatschappelijke vraagstukken zoals biodiversiteit, waterbeheersing, grondgebruik, huisvestingsopgave, leefbaarheid, die het kader bieden. Ze eisen elk hun plek op in de ontwikkeling van het platteland. Hoe verhouden ze zich tot elkaar en wat blijft er in dat geweld over voor de boerenerven?

Na de pauze zijn er praktijkgerichte voordrachten door een projectleider erfgoed & natuur uit Zeeland en een ervenconsulent uit Overijssel. De relatie van het erf met het land en haar bewoners, de kansen die nieuwe functies bieden, het behoud van het erfkarakter: dat zijn aspecten die aan de orde komen. Inspirerende voorbeelden illustreren de verhalen.

In aansluitende tijdsblokken wordt de mogelijkheid geboden om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

Het platform Agrarisch erfgoed wordt georganiseerd door Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het doel is betrokkenen bij en geïnteresseerden in het agrarisch erfgoed bij elkaar te brengen, met het oog op kennisuitwisseling en ontmoeting.  

Aanmelden en programma

De bijeenkomst is zowel live bij de RCE in Amersfoort als online te volgen. Uw keuze kunt u aangeven bij uw aanmelding.

De bijeenkomst is gratis, maar aanmelden is wel nodig. U ontvangt een bevestiging per mail over uw wijze van deelname. Bewaar deze bevestiging daarom goed.

Programma

Tijd Onderwerp
13.00 Inloop aan het Smallepad 5, Amersfoort
13.20 Digitale inloop
13.30 Welkom door Marinus van Dintel, specialist agrarisch erfgoed, RCE
13.40 Inleiding door Ton Peters, dagvoorzitter, AEN
13.50 Keynote. Het is tijd voor Knooperven; nieuwe verbindingen met de transitie van het buitengebied
Ruut van Paridon, Van Paridon x de Groot landschapsarchitecten
14.30 Vragenronde
14.45 Pauze
15.00 Erfgenoegen
Ingrid Nij Bijvank-van Herel, landschapsarchitect en ervenconsulent bij Het Oversticht
15.30 Vragenronde
15:40 Op het erf komt alles samen – Zeeuwse erven in de 21e eeuw
Sam Janse, projectleider erfgoed & natuur bij Stichting Landschapsbeheer Zeeland
16.10 Vragenronde
16.20 Actualiteiten/Agenda 2023
17.00 Afsluiting Voor de aanwezigen wordt er na afloop een drankje geschonken