15 juni Archeologieplatform - Op zoek naar een plek voor nieuwe technieken in de Malta-onderzoekspraktijk...

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie RCE, Smallepad 5, Amersfoort + online

Zet in mijn agenda

... de bijdrage van herkomst­onderzoek aan aarde­werk en van isotopen­onderzoek aan de discussie over de mobiliteit en migratie van mensen, hun ideeën en goederen.

Bij de uitwerking van Malta-opgravingen zijn de (typo-chronologische) studie van de materiële cultuur, de studie van huisplattegronden en palynologisch en archeozoölogisch onderzoek inmiddels standaard onderdelen. De laatste jaren worden diverse natuurwetenschappelijke technieken ook steeds beter inzetbaar voor het beantwoorden van archeologische onderzoeksvragen. Vaak worden deze nieuwe technieken echter gezien als een ‘extra optie’. Maar misschien is de tijd nu rijp om ze op te nemen in het vaste pakket van onderzoekstechnieken?

Nieuwe natuurwetenschappelijke technieken kunnen nieuw licht werpen op onderwerpen die tot op heden vooral zijn onderzocht door middel van traditionele analysemethodes.

Zo ook in de studie naar migratie en mobiliteit, de focus van dit archeologieplatform. In verschillende case studies komen nieuwe benaderingen aan bod of wordt de inzet van nieuwe technieken bediscussieerd. De keynote-lezing presenteert een onderzoek naar de herkomst van vroeg-Romeins handgevormd aardewerk in de regio Tiel. Uit dit onderzoek komt naar voren dat verschillende groepen migranten aardewerk meebrachten uit hun regio van herkomst: de Lippe-regio en het Nederlandse kustgebied. In de lezing komen de gebruikte methodes aan bod en wordt gereflecteerd op hun inzetbaarheid voor de beantwoording van andere vraagstellingen.

Aan het einde van de dag gaan vertegenwoordigers van verschillende partijen in de archeologie met elkaar in gesprek over de mogelijkheid om wetenschappelijke technieken op te nemen binnen de praktijk van Malta. Wat verhindert archeologen/beleidsmakers om deze technieken (herkomstanalyse, isotopen) te verankeren in Malta-onderzoek? Is de toepasbaarheid van deze methodes voldoende bekend? Hoe komt het dat deze methodes gezien worden als 'extra' onderzoek en niet als een van de vele methodes waaruit gekozen kan worden om vragen te beantwoorden? Is er binnen de archeologie voldoende draagvlak? Is er een vraag-georiënteerde integratie mogelijk of kunnen we beter brede strategieën ontwikkelen om nieuwe resultaten mogelijk te maken?

Aanmelden

U kunt bij de bijeenkomst aanwezig zijn of deze online volgen. Deze keuze geeft u bij het aanmelden aan. Aanmelden kan via de knop hieronder.

U ontvangt dan een link om deel te nemen aan de online bijeenkomst.

Programma

Tijd Onderdeel
10.30 Inloop aan het Smallepad 5, Amersfoort
10.50 Digitale inloop
11.00 Welkom en inleiding door Arjan de Zeeuw (directeur Kennis en Advies, RCE) en Bert Groenewoudt (dagvoorzitter, RCE)
11.10 De migratiediscussie in de Romeinse archeologie, een inleiding
Nico Roymans, Vrije Universiteit Amsterdam
11.30 Keynote-lezing: Herkomstonderzoek van aardewerk
Hoe de combinatie van traditionele en natuurwetenschappelijke methodes wijzen op grootschalige migratie naar het rivierengebied in de pre-Claudische periode: toepasbaarheid binnen Malta-onderzoek
Julie Van Kerckhove, Aardewerk & Archeologie
12.10 Ver van huis. Huizenbouw en de studie van mobiliteit en migratie
Diederick Habermehl, Vrije Universiteit Amsterdam/VUhbs archeologie
12.25 Vragen
12.40 Lunch (aangeboden door de RCE)
13.30 Mobiliteit in Romeins en post-Romeins Nederland
Lisette Kootker, Vrije Universiteit Amsterdam
13.50 Samenleving aan de rand van het Romeinse rijk: inzichten aan de hand van Sr-isotopen van crematies in Nijmegen
Maura De Coster, Vrije Universiteit Amsterdam
14.10 Een vraag stellen is die niet zomaar beantwoorden: een multidisciplinaire aanpak voor vragen over mobiliteit van mensen
Henk van der Velde, ADC ArcheoProjecten
14.30 Vragen
14.45 Stop online deelname / Pauze
15.15 Samenvatting van de dag + aanzet voor ronde tafel
Bert Groenewoudt, RCE
15.10 Pauze
15.30 Ronde tafel: op zoek naar een plek voor nieuwe technieken in de Malta-onderzoekspraktijk
Saskia Stevens, moderator, Universiteit Utrecht
Gemeenten Guido van den Eynde (Tilburg)
Peter Stokkel (Den Haag)
Johan van Kampen (Land van Cuijk)
Ilse Schuuring (Tiel)
Natuurwetenschappelijke technieken Lisette Kootker (Vrije Universiteit Amsterdam)
Julie Van Kerckhove (Aardewerk & Archeologie)
Gerard Boreel (Aardewerk & Archeologie)
Bedrijven Kirsten Leijnse (BAAC)
Eric Norde (RAAP)
Henk van der Velde (ADC)
Adviseurs Boudewijn Goudswaard (Missing Link)
Wouter Vos (VosArcheo)
Fokko Kortlang (ArchAeo)
Universiteiten Dennis Braekmans (Universiteit Leiden)
Jan Paul Crielaard (Vrije Universiteit Amsterdam)
Astrid van Oyen (Radboud Universiteit)
Rijksoverheid Jos Bazelmans (hoofd Afdeling Archeologie, RCE)
Marjolein Kerkhof (beleidsadviseur OCW)
16.30 Vragen
16.45 Afsluiting en netwerkborrel