15 december Archeologieplatform - De archeologie van de jaren 1800-2022

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie RCE, Smallepad 5, Amersfoort + online

Zet in mijn agenda

Op het programma staan negen sprekers die de archeologie van de jaren tussen ca. 1800 en 2022 vanuit verschillende invalshoeken belichten. De aandacht gaat niet alleen uit naar nieuwe wetenschappelijk inzichten maar ook naar hoe publieksparticipatie, herinnering en herdenking vorm krijgen binnen het onderzoek van deze periode.

Kijkend naar de Erfgoedwet kan dat wat gisteren is gemaakt vandaag erfgoed zijn. Dat kan ook gelden voor materiële resten die pas in het jongste verleden op en in de grond zijn gekomen. Dit betekent echter niet dat een archeologie van ‘onze’ tijd vanzelfsprekend is. Immers, wat levert de studie van deze resten op in het geweld van levende herinneringen, mondelinge overlevering en uiteenlopende bronnen in verschillende media? De archeologie van de moderne tijd blijkt echter juíst een speeltuin van experiment, interdisciplinair onderzoek en coproductie tussen professionals, vrijwilligers en belangstellenden, waarin onderzoek, kennis en nieuwe vormen van herinneren en herdenken samenkomen.

Aanmelden

U kunt bij de bijeenkomst aanwezig zijn of deze online volgen. Deze keuze geeft u bij het aanmelden aan. Aanmelden kan via de knop hieronder.

U ontvangt dan een link om deel te nemen aan de online bijeenkomst.

Programma

Tijd Onderdeel
09.30 Inloop aan het Smallepad 5, Amersfoort
09.50 Digitale inloop
10.00 Welkom door Jos Bazelmans, dagvoorzitter, RCE 
10.05 Het Frans-Bataafse legerkamp te Austerlitz (gemeente Zeist) 1804-1808. Onderzoek naar een militair kamp en burgerlijk kampdorp met bijbehorende materiële cultuur
Sjaak Mooren, BAAC
10.30 Verloren op de heide. Het kleingeld van het Camp d’Utrecht (Austerlitz, 1804-1808) en het Kamp bij Oirschot (Oostelbeers, 1832-1834)
Jos Bazelmans, RCE

10.55

Van Bosse Stories. Verhalen over een in 1857 bij Tarama (Japan) gezonken Nederlands schip
José Schreurs, RCE
11.10 Pauze

11.30

Steenindustrie te Spijk: Een opgraving en cultuurhistorisch onderzoek naar de negentiende- en twintigste-eeuwse Steenfabriek ‘Bijenwaard’ te Spijk, Gelderland.
Menk Hendriksen, RAAP
11.55 Archeologie bij het vuilnis. Vuilnisbelten als vertegenwoordigers van de stad ten tijde van de tweede industriële revolutie en de hedendaagse archeologische praktijk
Kasper van den Berghe, FindX
12.20 Pauze (gelegenheid tot lunch op eigen kosten)

13.00

Weg met die zooi! Afvalverwerking en -transport in de late 19e eeuw over de Zuiderzee aan de hand van de casus Zeewolde-‘vuilnisboot’
Jan van Doesburg, RCE
13.25 De Tuunen op Texel. Archeologisch onderzoek naar Texels opkomende toerisme rond 1900
Wytze Stellingwerf, Archeologie West-Friesland
13.50 Archeologie zonder publiek: project Wyldemerck
marjolijn kok, Bureau Archeologie en Toekomst, en Jobbe Wijnen, BOEI
14.15 Archeologie van het nu: Occupy Rotterdam
marjolijn kok, Bureau Archeologie en Toekomst
14.40 Discussie
15.00 Afsluiting 
Met voor de aanwezigen een netwerkborrel na afloop