02 november Kennisbijeenkomst. Dendrochronologisch onderzoek, unieke informatie voor het cultureel erfgoed

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie RCE, Smallepad 5, Amersfoort

Zet in mijn agenda

Een kennisbijeenkomst over nut en noodzaak van goed dendro­chronologisch onder­zoek en het vastleggen en delen van goed gedocumenteerde meetgegevens. De organisatoren van deze bijeenkomst zijn: de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Stichting Infrastructuur Kwaliteits­borging Bodembeheer/Centraal College van Deskundigen Archeologie en de stichting Erkende Restauratie­kwaliteit Monumenten­zorg.

Ingegaan wordt op vragen als: ‘Hoe stel ik als eigenaar/opdrachtgever, archeoloog, restaurator, museummedewerker of bouwhistoricus de juiste eisen aan een dendrochronologisch onderzoek?’ En ‘Welke kwaliteitseisen zijn te stellen aan de uitvoering van de datering?’ Dit wordt belicht door een breed palet van sprekers, afkomstig uit de wereld van kunst, archeologie en architectuur. In het tweede deel ben u van harte welkom bij een van de specialisten in de pop-up laboratoria en afsluitend wordt een praktische handreiking met een checklist gepresenteerd.

Dendrochronologie

Dendrochronologisch onderzoek kan unieke informatie opleveren voor archeologen, restauratoren, musea, particuliere eigenaren van houten kunstobjecten en schilderijen, bouwhistorici, kerkbeheerders, geschiedschrijvers, kunsthandelaren en vele anderen. Dendrochronologie, het bestuderen van de patronen van jaarlijks wisselende ringbreedten in hout, is de meest precieze natuurwetenschappelijke dateringstechniek. Dendrochronologische datacollecties bevatten waardevolle informatie over bijvoorbeeld het klimaat en houttechnologie, het historische landschap en het gebruik daarvan, en de sociale economie. Het vastleggen, onderbouwen en delen van dendrochronologische gegevens is belangrijk voor ons cultureel erfgoed in publiek en particulier bezit.

Aanmelden en meer informatie

Meer informatie en het aanmeldformulier vindt u op de website van de SIKB. 

Programma

Programma 2 november 2022
Tijd Onderwerp
13.00 Inloop met koffie en thee
13.30 - 13.35 Welkom
Door dagvoorzitter Jos Bazelmans (RCE)
13.35 - 14.10 Dendrochronologie
Interview door Jos Bazelmans met Kristof Haneca (dendrochronoloog, Agentschap Onroerend Erfgoed) over dendrochronologie, waarom, waartoe, waarmee.
Aansluitend: Van boorkern tot bouwgeschiedenis. Dendrochronologie als essentieel onderdeel van het bouwhistorisch onderzoek - door Kristof Haneca
14.10 - 14.30 Roerend erfgoed
Hoe dendrochronologisch erfgoed hout snijdt voor een kunsthistoricus en restaurator - door Leonore van Sloten (conservator Rembrandthuis)
14.30 - 14.50 Archeologisch erfgoed
Jaarringen die geschiedenis schrijven; dendrochronologie en de historische beeldvorming van de Romeinse grens in Nederland - door Erik Graafstal (gemeentelijk archeoloog, Gemeente Utrecht)
14.50 - 15.40 Pauze en keuze voor bezoek aan een van de drie mini dendro-laboratoria
- Lab 1 Petra Doeve (BAAC): Jaarringonderzoek: werk in uitvoering door de dendrochronologisch specialist (inclusief schilderijen en bouwhistorisch onderzoek);
- Lab 2 Silke Lange (BIAX): Hoe bemonster en verpak ik (bij
archeologisch onderzoek);
- Lab 3 (RCE): Een bezoek aan de digitale jaarringbibliotheek. Het is ook mogelijk om uw praktijkvragen voor te leggen aan een van de specialisten
15.40 - 16.00 Gebouwd erfgoed
Piramides van de polder. Dendrochronologisch onderzoek aan stolpboerderijen in Noord-Holland - door archeoloog Dieuwertje Duin
16.00 - 16.20 Een handreiking voor de praktijk
Waarop moet ik letten als ik een dendrochronologisch onderzoek laat uitvoeren? - door Esther Wieringa (SIKB, ERM)
16.20 - 17.00 Afsluitende borrel