04 november Het klooster van Susteren - Symposium en boekpresentatie

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

De aanleiding van deze bijeenkomst is de publicatie van het onderzoeksrapport “Het Klooster van Susteren (714 – 1802). Archeologisch onderzoek van een Karolingische abdij en een adellijk vrouwenstift” van archeoloog Henk Stoepker.

Het Karolingische klooster (gesticht in 714) is het eerst vermelde klooster van Nederland in historische bronnen. Omdat er in Europa maar weinig archeologisch onderzochte Karolingische kloosters zijn, hebben de opgravingsgegevens een hoge zeldzaamheidswaarde.

Tijdens het symposium gaan diverse sprekers in op de opgraving zelf en het onderzoek daarna, elk vanuit hun eigen discipline (archeologie, religie, fysische antropologie, conservering, restauratie) met hun eigen onderzoeksgebieden als referentie. Zonder twijfel brengen zij kennis en inzichten die voor zowel vakgenoten als liefhebbers razend interessant zijn.

Aanmelden

De bijeenkomst vindt online plaats, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Meld u aan met de aanmeldknop hieronder.

De dag voor het webinar ontvangt u een link naar deelname.

Programma

Tijd
12.50 Digitale inloop
13.00 Opening door Wim De Baere, regiohoofd Zuid RAAP archeologisch onderzoeks- en adviesbureau
13.05 Het klooster van Susteren – een conclusie
Henk Stoepker, archeoloog
13.25 Heiligen in beeld: een nieuwe presentatie in Het Stift en de Sint-Lambertusbasiliek
Evert Van Ginkel, archeo-ambassadeur
13.40 Boekuitreiking door regiohoofd Mariëtte Pennarts (RCE) aan:
  • Henk Stoepker, archeoloog
  • Geert Gabriëls, gedeputeerde provincie Limburg
  • Peter Pustjens, wethouder Gemeente Echt-Susteren
  • Bert Mennings, directeur Limburgs Museum
14.00 Skeletten van zusters uit Susteren? Het fysisch antropologisch onderzoek.
Steffen Baetsen, fysisch antropoloog
14.15 Was varkensvlees elitair voedsel in het klooster van Susteren?
Kinie Esser, archeozoöloog
14.30 Pauze
14.45 Het vroegmiddeleeuwse glas van Susteren: glas-in-lood voor het huis Gods en pronkkralen voor adellijke dames.
Yvette Sablerolles, adviseur antiek glas
15.00 Conservering en restauratie van archeologische vondsten
Ton Lupak, restaurator
15.15 Van schrijfgerei tot speelbal. Het dagelijks leven vertelt aan de hand van houten gebruiksvoorwerpen.
Silke Lange, houtspecialiste en senior archeologe
15.30 Vragenronde
15.50 Pauze
16.05 Kerkschatten van Susteren in perspectief. Museumobjecten als vensters op de cultuurhistorie van Susteren.
Guus Janssen, regiohistoricus
16.20 Susteren en de Peppiniden: een klooster als machtsmiddel
Frans Theuws, mediëvist en archeoloog
16.35 Duistere tijd of glorietijd? Het vrouwelijke religieuze leven van de negende tot de vroege elfde eeuw
Steven Vanderputten, specialist van het middeleeuwse kloosterwezen
16.50 Vragenronde
17.10 Slotwoord door Wim De Baere
17.15 Einde bijeenkomst