13 oktober Bouwhistorisch platform

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Online

Tijdens dit platform informeren we u over recente onderzoeksresultaten, nieuwe inzichten en gebeurtenissen. Op de agenda staan de presentaties van ‘jong talent’.

Aanmelden

Deelname is gratis, maar we vragen u wel zich aan te melden. Die mogelijkheid bieden we ruim tevoren.

Programma

Meer informatie volgt.

Er volgt dit jaar nog een platform:

  • vrijdag 17 december 2021, de jaarlijkse studiedag die samen met de SBN wordt georganiseerd. Het thema zal waarschijnlijk kapconstructies zijn.