17 december Bouwhistorisch platform

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Online

Tijdens dit platform informeren we u over recente onderzoeksresultaten, nieuwe inzichten en gebeurtenissen.

Dit webinar komt in de plaats van de beoogde gezamenlijke studiedag over kapconstructies, die we voorlopig hebben uitgesteld.

Naast drie lezingen over middeleeuwse kerken in Noordwijk en Utrecht blikken we terug op het afgelopen platform ‘jong talent’. In verband met 30 jaar SBN is een (tweejaarlijkse) scriptieprijs ingesteld, die voorzitter Koos de Looff aan één van de recent afgestudeerden zal uitreiken. De winnaar zal een korte toelichting geven over het prijswinnende onderzoek. Ook is er boekennieuws en geeft het SBN-bestuur uitleg over de lopende en geplande activiteiten.

Aanmelden

De bijeenkomst vindt online plaats, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Aanmelden kan via de knop hieronder.

Via de e-mail bevestiging ontvangt u een link naar de online bijeenkomst.

Programma

Tijd Onderwerp
13.45 Ditigale inloop
14.00 Welkom door Dirk de Vries (RCE)  
14.05 De oude Jeroenskerk van Noordwijk: een voorlopige bouwgeschiedenis
Michel van Dam, bouwhistoricus IDDS Archeologie en Bouwhistorie Noordwijk
14.30 Algemeen gangbare en bijzondere kenmerken van de hoge kappen op de Utrechtse Dom
Dirk J. de Vries, sr. bouwhistoricus RCE Amersfoort
14.55 Het vraagteken als bekroning op de voorgevel van de Catharijnekerk in Utrecht door Frans Kipp, bouwhistoricus gemeente Utrecht
15.20 Korte pauze
15.30 Boekennieuws
  • De vierde bundel van de Stichting Kastelenstudies Nederland (in voorbereiding), door Taco Hermans
  • De kerk van Noordwijk aan Zee uit 1647 (verschenen), door Michel van Dam
15.50 Mededelingen van het SBN bestuur door Agnes Hemmes
16.00 Uitreiking SBN scriptieprijs, door Koos de Looff
16.10 Toelichting op het scriptieonderzoek door de prijswinnaar
16.30 Afsluiting