06 oktober Platform Funerair erfgoed - Behoud door ontwikkeling

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Begraafplaatsen hebben niet alleen waarde(n) als funerair erfgoed. Ze lenen zich voor meer functies die beleidsmakers mee moeten wegen en ontwikkelen. Desondanks staan begraafplaatsen onder druk nu steeds meer gecremeerd wordt of omdat oude begraafplaatsen op locaties liggen die interessant zijn voor bouwactiviteiten.

Begraafplaatsen hebben echter ook een grote belevingswaarde. Bijvoorbeeld als park waar je kunt zitten of - op passende wijze - activiteiten kunt ontplooien (kunst!). Het 'verhaal' dat begraafplaatsen vertellen kunnen we meer gebruiken, bijvoorbeeld voor educatieve doeleinden. Die economische waarde wordt door beleidsmakers nog maar zelden voldoende ingeschat, zeker wanneer gekeken wordt naar de rol van deze dodenakkers als het gaat om biodiversiteitsbevordering en klimaatadaptatie.

Tijdens de bijeenkomst laten we voorbeelden zien hoeveel meer betekenis een begraafplaats heeft dan alleen maar een plek voor de doden.

Wij zien u graag online op 6 oktober 2021! Via de chat kunt u uw bijdrage leveren.

Aanmelden

De bijeenkomst vindt online plaats, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Meld u aan met de aanmeldknop. De dag voor het webinar ontvangt u een link naar de livestream.

Programma

Tijd Onderdeel
13.50 Digitale inloop
14.00 Welkom en introductie op het programma
Bert Lever, voorzitter stuurgroep Platform Funerair erfgoed
14.20 De begraafplaats als Cultuurhistorische hotspot
Nicoline Zemering, directeur begraafplaats Rhijnhof in Leiden
14.45 De Groninger kerkhoven, plekken die tot de verbeelding spreken
Miriam van der Waart, beleidsmedewerker Groenmanagement Stichting Oude Groninger Kerken
15.10 De sociaal-economische waarde van funerair erfgoed
Elisabeth Ruijgrok, adviseur omgevingseconomie Witteveen+Bos, advies en ingenieursbureau in Deventer
15.30 Vervolg en afsluiting