21 september Platform Militair erfgoed - Koude Oorlog

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Tijdens dit Platform Militair erfgoed gaan we in op dilemma’s die spelen bij het herbestemmen van de relatief onbekende objecten uit de Koude Oorlog, en de rol die de verhalen van de plek daarbij spelen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) organiseert dit webinar in samenwerking met Stichting Menno van Coehoorn.

Het verhaal van de Koude Oorlog

In de publicatie Op verkenning 2.0 is Het verhaal van de Koude Oorlog als negende thema opgenomen. Een van de conclusies luidde dat kennisvermeerdering over het militaire en civiele erfgoed van de Koude Oorlog een belangrijke opgave voor de komende periode is. In de publicatie zijn ook verschillende highlights opgenomen. Kent u meer objecten die niet aan onze aandacht mogen ontsnappen? Mail deze dan naar militairerfgoed@cultureelerfgoed.nl.

Logo - Menno van Coehoornstichting

Programmacommissie

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) organiseert dit webinar in samenwerking met Stichting Menno van Coehoorn.

Programmacommissie Platform Militair erfgoed: Kees Neisingh (Stichting Menno van Coehoorn), Raphaël Smid (Smid Advies), Gustaaf Boissevain (Rijksvastgoedbedrijf), Edmée Sleijpen (Rijkswaterstaat), Ben de Vries en Marc Stappers (beiden Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).

Aanmelden

Dit webinar is gratis, maar aanmelden is wel nodig. U ontvangt een bevestiging per mail én daarbij de link waarmee u deel kunt nemen aan de bijeenkomst. Bewaar deze bevestiging daarom goed tot het webinar!

Ontving u deze uitnodiging via en relatie en wilt u deze voortaan graag zelf ontvangen? Schrijf u dan in voor de mailinglijst.

Programma

14.00 Introductie
Ben de Vries, dagvoorzitter, RCE
14.05 Stand van zaken werkgroep Koude Oorlog van de RCE
Ben de Vries, projectleider Koude Oorlog, RCE
14.15 Gebouwd erfgoed van de Stay-behind organisatie
René Ros, documentatiecentrum Stelling van Amsterdam
14.35 Herbestemming van noodzetels?
Jan Kamphuis, Rijksvastgoedbedrijf
14.55 De ruïne van het NAVO-hoofdkwartier in de Cannerberg
Jos Notermans, Limburgs Landschap/Stichting Menno van Coehoorn
15.15 De Arnhemse Defensiehaven vanuit gemeentelijke perspectief
Pieter Polman, Gemeente Arnhem
15.35 Pauze
15.50

Moeten we al die 'lelijke gebouwen' wel herbestemmen?
Christiaan Pfeiffer, Bond Heemschut

16.10 Vragen en discussie, onder leiding van de dagvoorzitter
16.50 Stand van zaken werkgroep Koude Oorlog van MvC
Kees van Dam, Stichting Menno van Coehoorn
17.00 Afsluiting door de dagvoorzitter