29 juni Studium Generale - Erfgoed en Duurzaamheid

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Op 29 juni 2021 presenteren de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de ErfgoedAcademie (EA) een online Studium Generale over verduurzaming van monumenten en gebouwd erfgoed.

We leven in een tijdperk van transities en verduurzaming is een van onze grote opgaves op dit moment. Dit gaat niet zonder ons erfgoed daarin mee te nemen. Hoe gaan wij als erfgoedsector om met deze opgave? Of: hoe zóuden wij daar mee om moeten gaan? Kan erfgoed onderdeel van de oplossing zijn? En geldt dat ook voor organisaties als de RCE en EA? Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, zal daar tijdens het eerste deel van het Studium Generale verder op ingaan.

In het tweede deel zal Vera Franken van het Rijksvastgoedbedrijf haar licht laten schijnen over hoe haar organisatie hiermee omgaat. Hoe breed wordt er gekeken naar duurzaamheid? Wat is ‘embodied energy’ en welke rol speelt dit voor de erfgoedsector in de keuzes als het gaat om monumentaal gebouwbeheer?

Eén ding is zeker: Onze monumenten hebben in het verleden al heel wat veranderingen meegemaakt. Aan ons de taak om er voor te zorgen dat ze klaar zijn om ook deze transitie weer te doorstaan.

Aanmelden

De bijeenkomst is gratis toegankelijk, maar aanmelden is wel noodzakelijk.

Programma

Tijd Onderwerp
15.20 Digitale inloop
15.30

Start Programma

Sprekers

  • Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Vera Franken, expert duurzaamheid monumentaal vastgoed bij het Rijksvastgoedbedrijf

Er is ook tijd ingeruimd voor het beantwoorden van uw vragen in de chat.

17.00 Einde online Studium Generale