21 mei Kastelen en Buitenplaatsen - Omgang met de groene omgeving, nu en in de toekomst

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Graag nodigen we u uit voor de online bijeenkomst van het platform Kastelen & Buitenplaatsen op vrijdagmiddag 21 mei 2021, om 13.30 uur. Het thema van dit platform is Omgang met de groene omgeving, nu en in de toekomst. U bent van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.

Overzichtsfoto van de tuin met Grand Canal vanaf het tuinbeeld. Kasteel Oldengaerde, Westeinde 57, Dwingeloo
Beeld: ©RCE
Grand Canal vanaf het tuinbeeld. Kasteel Oldengaerde, Dwingeloo

Twee keer per jaar faciliteert de Rijksdienst het platform Kastelen & Buitenplaatsen. Dit is een open forum voor iedereen die betrokken is bij het beheer en behoud van kastelen of buitenplaatsen en hun historische omgeving.

Graag nodigen wij* u uit voor het online Platform Kastelen & Buitenplaatsen op vrijdag 21 mei van 13.30 - circa 17.00 uur. Het platform staat deze keer geheel in het teken van de groene omgeving van kastelen en buitenplaatsen; niet alleen in Nederland, maar ook in Vlaanderen.

Er is ruime aandacht voor het onderzoek naar tuinen en parken en de adviezen die daaruit voortvloeien. In het verlengde daarvan naar de uitvoering in de praktijk; wat kan en wat kan niet en wie bepaalt dat? En wat is de invloed van het klimaat op die plannen? Niet onbelangrijk is ook de financiering van het onderhoud en de eventuele bijdrage van de Rijksoverheid daarbij. Als laatste wordt ingegaan op het maatschappelijk belang van het groen voor het publiek, zeker nu in de coronatijd.

Wij zien u graag online op vrijdag 21 mei.

Aanmelden

De bijeenkomst vindt online plaats, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Let op dat u uw e-mailadres juist invult.

  • U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw aanmelding.
  • In de bevestiging staat een link waarmee u kunt deelnemen aan het live webinar. Bewaar deze bevestiging daarom goed.

Programma

Tijd Onderdeel
13:20 Digitale inloop
13.30 Opening door moderator Caroline Greve-Geijssen, eigenaar Buitenplaats Berg en Vaart (Ankeveen, NH) & secretaris van de Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen
13.35 Onderzoek en de daaruit volgende adviezen/aanbevelingen
Peter Verhoeff, landschapsarchitect & groen erfgoed specialist Stichting in Arcadië
14.00 Vragen uit de chat
14.05 Groenplannen en -onderhoud en de (on)mogelijkheden voor eventuele reconstructie
Sander Rombout, senior landschapsarchitect & bureaudirecteur Copijn
14.30 Vragen uit de chat
14.35 Mededelingen
14.40 Pauze
14.50 Praktisch klimaatadaptief beheer van landgoederen en buitenplaatsen
Joris Hellevoort, boswachter bij Utrechts Landschap
15.15 Vragen uit de chat
15.20 Een onroerenderfgoedrichtplan voor historische landgoederen in Vlaanderen
Dries Claeys, Erfgoedonderzoeker landschap bij Agentschap Onroerend Erfgoed
15.45 Vragen uit de chat
15.50 Pauze
16.00

Evaluatie van de Sim-regeling: kastelen en buitenplaatsen
Anna Grond & Frank Bongers, onderzoekers onderzoeksbureau Dialogic
Aansluitend een korte reactie door Jeroen Westerman, afdeling Strategie en Internationaal Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

16.25 Vragen uit de chat
16.30 Maatschappelijk belang van groen
Marian Stuiver, programmaleider Green Cities Wageningen University & Research
16.55 Vragen uit de chat
17.00 Slotwoord
17.05 Einde

*Programmacommissie Platform Kastelen & Buitenplaatsen: Henrick Asch van Wijck (VPHB), Taco Hermans (SKN), Eloy Koldeweij (RCE), Ben Olde Meierink (NKS), prof. Hanneke Ronnes (RUG), Jennemie Stoelhorst (sKBL), Fred Vogelzang (NKS).

Logo's van de Programmacommissie