Platform Kastelen & Buitenplaatsen

Twee keer per jaar faciliteert de Rijksdienst het platform Kastelen & Buitenplaatsen. Dit is een open forum voor iedereen die betrokken is bij het beheer en behoud van kastelen of buitenplaatsen en hun historische omgeving.

Het gaat onder meer om mensen die:

  • kastelen en buitenplaatsen, tuinen, parken en ander relevant grondbezit wetenschappelijk of technisch bestuderen
  • betrokken zijn bij het beheren en (commercieel) uitbaten van kastelen en buitenplaatsen
  • kastelen behouden en restaureren
  • publieksgroepen informeren over en enthousiasmeren voor kastelen en buitenplaatsen

Het forum is de plek voor het uitwisselen van informatie, kennis, expertise, vaardigheden en ervaringen. Er worden vakinhoudelijke discussies gevoerd, betrokkenen reflecteren op hun werkpraktijk en verbanden worden gelegd tussen verschillende invalshoeken en werkgebieden. Op deze manier probeert het forum meer maatschappelijk draagvlak te kweken voor het behoud van dit erfgoed.

Thematische bijeenkomsten

De programmacommissie van het platform organiseert tweemaal per jaar een thematische bijeenkomst. Steeds rond een actueel onderwerp dat direct raakt aan de dagelijkse praktijk van beheer en instandhouding van kastelen en buitenplaatsen. Voor zover mogelijk wordt het onderwerp eerst in een breder kader geplaatst. Daarna wordt ingegaan op de actuele casus.

Toekomstige bijeenkomsten

Nieuwe bijeenkomsten worden tijdig aangekondigd in de agenda.

Eerdere bijeenkomsten terugkijken

Eerdere bijeenkomsten die online hebben plaatsgevonden zijn in de meeste gevallen terug te kijken. U vindt deze webinars terug in ons overzicht van online terug te kijken evenementen. Soms is er van eerdere bijeenkomsten een verslag. In dat geval vindt u deze verslagen terug bij de publicaties van dit onderwerp. U treft daar ook het overzicht van de al gehouden platforms