11 juni Studium Generale webinar: archeologie in het post-corona tijdperk

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online via Zoom

Na aanmelden ontvangt u meer informatie en een handleiding over het deelnemen via Zoom.

Samen met spraakmakende denkers en doeners uit de sector, verkennen we de toekomst. Wat is het post-coronaperspectief voor ons cultureel erfgoed? Schuilt in deze crisis misschien ook een kans? Deze vragen staan centraal in een viertal speciale Studium Generale webinars die wij organiseren samen met de ErfgoedAcademie. Dit tweede webinar richt zich op de archeologiesector.

Vier webinars

Nu alles noodgedwongen stil staat, de musea en monumenten (nog) dicht zijn, de archeologische opgravingen verlaten en de vrijwilligers thuis, kijken de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de ErfgoedAcademie vooruit. We organiseren vier webinars met als thema’s: roerend erfgoed, archeologie, gebouwd erfgoed en cultuurhistorisch landschap. Twee thema’s vinden voor de zomer plaats de andere twee erna.

Toekomstperspectief

Ook de archeologische sector blijft niet onberoerd door de coronacrisis. Kantoren, depots, publiekscentra en laboratoria zijn gesloten. Professionals werken op anderhalve meter en vrijwilligers blijven thuis. Ondertussen dreigt in de nabije toekomst een economische crisis  die zeker negatieve effecten zal hebben op de archeologie. Nieuwe archeologische opdrachten blijven uit. De archeologische sector gaf onlangs een noodsignaal af.

Tijdens het Studium Generale, in de vorm van een webinar van 15.30 tot 17.00 uur, kijken de Rijksdienst voor het Cultureel en de ErfgoedAcademie vooruit. Wat is het post-coronaperspectief voor ons archeologisch erfgoed?  Hoe genereer je enthousiasme voor ons archeologisch verleden en aandacht voor het behoud van archeologisch erfgoed en kwaliteit van onderzoek? Welke rol kunnen vrijwilligers spelen in het gemeentelijk archeologiebeleid en hoe kunnen zij daar op anderhalve meter afstand vorm aan geven?

Samen met Friso de Zeeuw (emeritus hoogleraar Gebiedsontwikkeling),  Wim Hupperetz (directeur Allard Pierson Museum en bestuurslid Stichting ArcheoHotspots) en Eva Kaptijn (projectleider Erfgoed gezocht) gaan we in gesprek over het post-coronaperspectief voor ons archeologisch erfgoed. Gespreksleider is Sophie Derkzen, journalist en moderator met een fascinatie voor cultuur.

Vervolg

Deelnemers aan het webinar van 11 juni worden uitgenodigd om na afloop hun reflectie in te sturen op de bijdrage van de sprekers. Hieruit worden drie deelnemers geselecteerd, die een week na de bijeenkomst de kans krijgen om hun post-corona perspectief te presenteren tijdens een vervolg-webinar. Deze vindt plaats op donderdag 18 juni van 16.00 tot 17.00 uur. Samen vormen de bijdragen van de sprekers en de reflecties een virtuele bundel met perspectieven op een vitale erfgoedsector.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor alleen 11 juni of voor beide sessies, dus ook voor de follow-up op 18 juni, via het aanmeldformulier.

Het webinar maakt gebruik van het platform Zoom. Bij bevestiging ontvangt u meer informatie en een handleiding over het deelnemen via Zoom.

  • Voorafgaand aan het live-webinar ontvangt u op 11 juni de link om op 11 juni 15.30 uur in te loggen.
  • De link voor 18 juni ontvangt u op 18 juni, aanvang 16.00 uur.